• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
 Mã ngành học: 7340101
 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Bất động sản
 Mã ngành học: 7340116
 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Địa chất học
 Mã ngành học: 7440201
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Khí tượng và khí hậu học
 Mã ngành học: 7440222
 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Thủy văn học
 Mã ngành học: 7440224
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 Mã ngành học: 7440298
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin
 Mã ngành học: 7480104
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin
 Mã ngành học: 7480201
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học
 Mã ngành học: 7510401
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ vật liệu
 Mã ngành học: 7510402
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường
 Mã ngành học: 7510406
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
 Mã ngành học: 7520503
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý đô thị và công trình
 Mã ngành học: 7580106
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cấp thoát nước
 Mã ngành học: 7580213
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường
 Mã ngành học: 7850101
 Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16

Tên chương trình đào tạo: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 Mã ngành học: 7850102
 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai
 Mã ngành học: 7850103
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17

Tên chương trình đào tạo: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
 Mã ngành học: 7850195
 Tổ hợp môn: A00, A01,B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
 Mã ngành học: 7850197
 Tổ hợp môn: A00,A01, B00, D01
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Quản trị kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Địa chất học Đang cập nhật
Ngành Khí tượng và khí hậu học Đang cập nhật
Ngành Thủy văn học Đang cập nhật
Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Đang cập nhật
Ngành Hệ Thống thông tin Đang cập nhật
Ngành Công nghệ thông tin Đang cập nhật
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Đang cập nhật
Ngành Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ Đang cập nhật
Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước Đang cập nhật
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước Đang cập nhật
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Đang cập nhật
Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Đang cập nhật
Ngành Quản lý đất đai Đang cập nhật
Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Đang cập nhật
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo Đang cập nhật

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 24
Địa chất học A00, A01, A02, B00 15
Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 15
Thủy văn học A00, A01, B00, D01 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 15
Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 15
Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 24
Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 15
Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ A00, A01, A02, B00 15
Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 15
Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 15
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 15
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 22
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 15
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, D01, B00 15

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
Địa chất học A00, A01, A02, B00 20,50
Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 20,50
Thủy văn học A00, A01, B00, D01 20,50
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00, A01, B00, D01 20,50
Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D01 20,50
Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 24,50
Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 20,50
Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ A00, A01, A02, B00 20,50
Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 20,50
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 20,50
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 20,50
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 20,50
Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 20,50
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, D01, B00 20,50

Hướng Dẫn Nhập Học Đại Học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM

-Thời gian xác nhận nhập học: 7/10/2021 đến 17h00 ngày 10/10/2021

-Đối tượng: Tất cả thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển ĐHCQ năm 2021 xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 bổ sung đợt 1 (phương thức 1) và xét tuyển dựa theo kết quả học tập (phương thức 2) đợt 5 và đợt 6.

-Đường link đăng nhập trực tuyến: https://ts.hcmunre.edu.vn, chọn “ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ”

-Thí sinh không xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến trong thời gian này xem như từ chối nhập học. Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 16
Địa chất học A00, A01, A02, B00 14
Khí tượng và khí hậu học A00, A01, B00, D01 14
Thủy văn học A00, A01, B00, D02 14
Biển đổi khí hậu và phát triển bền vững A00, A01, B00, D03 14
Hệ thống thông tin A00, A01, B00, D04 15
Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D05 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A02, B00 14
Kỹ thuật trắc địa Bản đồ A00, A01, A02, B00 14
Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, A02, B00 14
Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, A02, B00 14
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, A02, B00 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, B00, D01 14
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00, A01, B00, D01 14
Quản lý tài nguyên khoáng sản A00, A01, A02, B00 14
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00, A01, B00, D01 14

 

điểm chuẩn đại học tài nguyên và môi trường
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM 2019

Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh 1800 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 17 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, ngành Quản lí đất đai tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 250 chỉ tiêu.

Trường đại học Tài Nguyên Và Môi Trường tuyển sinh theo phương thức:

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH ( xét tuyển dựa theo học bạ).

+ Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM như sau:

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

16

Địa chất học

A00, A01, A02, B00

15

Khí tượng và khí hậu học

A00, A01, B00, D01

15

Thủy văn học

A00, A01, B00, D02

15

Biển đổi khí hậu và phát triển bền vững

A00, A01, B00, D03

15

Hệ thống thông tin

A00, A01, B00, D04

15

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D05

15.5

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, A01, A02, B00

15

Kỹ thuật trắc địa Bản đồ

A00, A01, A02, B00

15

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, A02, B00

15

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, A02, B00

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, A02, B00

15

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, B00, D01

15

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D01

15.5

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

A00, A01, B00, D01

15

Quản lý tài nguyên khoáng sản

A00, A01, A02, B00

15

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

A00, A01, B00, D01

15

-Các thí sinh trúng tuyển trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường TP. HCM có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 236B Lê văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 028.39916415.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.