• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực TPHCM

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM Năm 2020

.ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT

Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 22,25 điểm. Trong đ&oacu...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay là 14 điểm đối ...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ TP.HCM 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 19 điểm. Trong đ&o...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế- Tài Chính TP.HCM Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM CHÍNH CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 ...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN CHÍNH XAC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay không dao động nhiều. Ngành c...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CHÍNH XÁC NHẤT Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 14 điểm đến 18,5 đi...

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Văn Lang Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học Văn Lang đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại h...

Điểm Chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18 đến 20,6 điểm. Trong đ&oacu...

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay không dao động ...

Điểm Chuẩn Đại Học Mở TP.HCM Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CHÍNH XÁC NHẤT

Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 15 đến 20,4 điểm. Trong đó, ng&...