• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực TPHCM

Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động Xã Hội Cơ Sở 2 Năm 2023

Trường Đại Học Lao Động Xã Hội cơ sở 2 đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ- Tin Học Tp. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin Học Tp Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin...

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh 2022

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm hệ đại học...

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM 2023

Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy....

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Sư Phạm TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, năm nay trường tuyển sinh...

Điểm Chuẩn Đại Học Gia Định 2023

Trường Đại học Gia Định đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2023

Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM Năm 2023

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố nhanh nhất, chính xác nhất tại...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 2023

Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển năm...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 2023

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển năm...