• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Trung

Điểm Chuẩn Học Viện Âm Nhạc Huế

Học Viện Âm Nhạc Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020, năm nay trường chỉ tuyển sinh 5 ngành. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Huế

Khoa Quốc tế - Đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020, năm nay trường chỉ tuyển sinh ngành quan hệ...

Điểm Chuẩn Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2020, năm nay trường tuyển sinh và đào tạo...

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn...

Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2021

Trường Đại Học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2021, thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành thí sinh hãy...

Điểm Chuẩn ĐH CNTT Và TT Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng 2020

Đại học CNTT và TT Việt Hàn- Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2021. Thông tin chi tiết về...

Điểm Chuẩn Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh - Đại Học Đà Nẵng 2021

Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết...

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng 2021

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Đại Học Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên Năm 2021

Thông tin mới nhất về điểm chuẩn các trường đại học - học viện khu vực miền Trung - Tây nguyên sẽ được luôn cập...

Điểm Chuẩn Đại Học Buôn Ma Thuột Năm 2020

Trường đại học Buôn ma Thuột đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo hình thức xét học bà và...