• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Trung

Điểm Chuẩn Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn năm 2020, năm nay trường tuyển sinh và đào tạo...

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn...

Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân

Trường Đại Học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2020, thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành thí sinh hãy...

Điểm Chuẩn ĐH CNTT Và TT Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng 2020

Đại học CNTT và TT Việt Hàn- Đại học Đã Nẵng vừa qua đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết các...

Điểm Chuẩn Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh - Đại Học Đà Nẵng

Viện nghiên cứu đào tạo Việt - Anh - Đại học Đã Nẵng vừa qua đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng

Trường đại học sư phạm kỹ thuật - Đại học Dà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2020 

Điểm Chuẩn Khoa CNTT và Truyền thông ĐH Đà Nẵng

Khoa công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2020, năm nay điểm chuẩn của...

Điểm Chuẩn Đại Học Khu Vực Miền Trung - Tây Nguyên Năm 2020

Thông tin mới nhất về điểm chuẩn các trường đại học - học viện khu vực miền Trung - Tây nguyên sẽ được luôn cập...

Điểm Chuẩn Đại Học Buôn Ma Thuột Năm 2020

Trường đại học Buôn ma Thuột đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo hình thức xét học bà và...

Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020

Trường đại học thể dục thể thao Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết...