• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Trung

Điểm Chuẩn Đại Học Thái Bình Dương Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG CHÍNH XÁC NHẤT . Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 13 đến 15 điểm. Trong đ&oac...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học công nghệ vạn xuân đã chính thức c&oci...

Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học Phan Thiết đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học...

Điểm Chuẩn Đại Học Quang Trung Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUANG TRUNG CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học Quang Trung đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học c...

Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Bình Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CHÍNH...

Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, trường đại học xây dựng miền trung chính thức công bố điểm ch...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế- Đại Học Đà Nẵng 2020

DIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÍNH XÁC NHẤT Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 17,5 đến 21,5 điểm. T...

Điểm Chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 13 đến 17 điểm. Trong đó có...

Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KỸ THUÂT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 22,65 điể...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Vinh Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, Trường đại học Công nghiệp Vinh đã chính thức công bố điểm c...