• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Trung

Điểm Chuẩn Đại Học Đông Á

Trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy . Thông tin chi tiết điểm trúng tuyển mới...

Điểm Chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Yersin Đà Lạt đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết...

Điểm Chuẩn Đại Học Phú Xuân 2023

Trường Đại Học Phú Xuân đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Thông tin chi tiết các bạn...

Điểm Chuẩn Học Viện Âm Nhạc Huế 2023

Học Viện Âm Nhạc Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023, năm nay trường tuyển sinh 6 ngành. Thông tin chi tiết...

Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế - Đại Học Huế 2023

Khoa Quốc tế - Đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023, năm nay khoa chỉ tuyển sinh đào tạo 2...

Điểm Chuẩn Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ - Đại Học Huế 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại Học Huế đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023, năm nay trường tuyển sinh và...

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 2023

Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2023, thông tin chi tiết điểm chuẩn...

Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2023

Trường Đại Học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023, thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành thí sinh hãy...

Điểm Chuẩn ĐH CNTT Và TT Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng 2023

Đại học CNTT và TT Việt Hàn- Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2023. Thông tin chi tiết về...

Điểm Chuẩn Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh - Đại Học Đà Nẵng 2023

Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt Anh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Thông tin chi...

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng 2023

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Thông tin...