• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Nam

Điểm Chuẩn Đại Học Võ Trường Toản

Trường Đại Học Võ trường Toản đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành và các phương thức...

Điểm Chuẩn Đại Học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh

Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Các bạn hãy xem chi tiết tại...

Điểm Chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2020

Trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2020, năm nay trường sẽ tuyển sinh với...

Điểm Chuẩn Đại Học Khu Vực Miền Nam Năm 2021

Mọi thông tin về điểm chuẩn đại học, công bố điểm chuẩn của các trường và học viện khu vực miền Nam sẽ được diễn...

Điểm Chuẩn Đại Học Khu Vực Tp.HCM Năm 2021

Thông tin điểm chuẩn các trường Đại học, Học viện khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp nhật liên tục, nhanh chóng...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2020

Trường đại học kinh tế kỹ thuật bình dương đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2020

Trường đại học kinh tế công nghiệp long an đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng...

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Lạc Hồng Năm 2020

Trường đại học Dân lập Lạc Hồng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó,  năm nay trường sẽ...

Điểm Chuẩn Đại Học Việt Đức Năm 2020

Trường đại học Việt- Đức đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Đô Năm 2020

Trường đại học Tây Đô đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay đa...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Miền Đông Năm 2020

Trường đại học Quốc Tế Miền Đông đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn...