• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Bắc

Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp - ĐH Thái Nguyên đẫ công bố điểm chuẩn năm 2020. Thông tin chi tiết các bạn hãy...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

Trường đại học quốc tế Bắc Hà đã công bố điểm chuẩn năm 2020, các thí sinh hãy tham khảo và đưa ra sự lựa...

Điểm Chuẩn Đại Học Chu Văn An Năm 2020

Trường đại học Chu Văn An đã công bố điểm chuẩn năm 2020, năm nay trường sẽ xét tuyển với 2 hình thức đó là...

Điểm Chuẩn Đại Học Thái Bình Năm 2020

Trường đại học Thái Bình đã công bố điểm chuẩn năm 2020 , thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của từng ngành các...

Điểm Chuẩn Đại Học Khu Vực Tp.HCM Năm 2020

Mọi thông tin về điểm chuẩn các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp nhật liên tục, nhanh chóng...

Điểm Chuẩn Các Trường Đại Học Tại Miền Bắc Năm 2020

Điểm chuẩn đại học năm 2020 của các trường đại học, học viện tại khu vực miền Bắc năm nay như thế nào? Các bạn...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á Năm 2020

Trường đại học công nghệ Đông Á đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn...

Điểm Chuẩn Đại Học Việt Bắc Năm 2020

Trường đại học Việt Bắc chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay là 15...

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh 2020

Trường đại học tài chính quản trị kinh doanh chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Chi tiết điểm chuẩn của...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2020

Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học...