• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Bắc

Điểm Chuẩn Học Viện Phòng Không - Không Quân 2021

Học Viện Phòng Không - Không Quân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm nay, thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành đã...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Phòng Hóa 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ Quan Phòng Hóa đã công bố điểm chuẩn 2021 theo kết quả xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT....

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp 2021

Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Pháo Binh 2021

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo đào tạo đại học quân sự chuyên ngành pháo binh, sĩ quan chỉ...

Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (Đại Học Trần Quốc Tuấn) 2021

Trường Sĩ quan Lục quân 1 hay còn được gọi là trường đại học Trần Quốc Tuấn là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy...

Điểm Chuẩn Đại Học Trưng Vương 2022

Trường Đại Học Trưng Vương đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Thành Đông 2022

Trường Đại Học Thành Đông đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Bắc 2022

Trường Đại Học Kinh Bắc đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 2022

Trường Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành đào...

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 2022

Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn...