• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Miền Bắc

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CHÍNH XÁC NHẤT đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học c...

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH Theo đó điểm chuẩn năm nay dao động từ 13 đến 17 điểm tùy thuộc vào khối ngành sư ph...

Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Thái Nguyên 2020

Vừa qua, trường đại học khoa học- đại học thái nguyên chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó điểm tr&u...

Điểm Chuẩn Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 2020

ĐIỂM CHUẨN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI CHÍNH XÁC NHẤT Vừa qua, Phân hiệu đại học Thái nguyên tại L&a...

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược- Đại Học Thái Nguyên 2020

Vừa qua, đại học Y dược - đại học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018 hệ đại học chính quy. Theo đó ...

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 17 đến...

Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế Đại Học Thái Nguyên 2020

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN chính xác nhất Khoa Quốc tế đại học Thái Nguyên đã chính thức công b...

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm- Đại Học Thái Nguyên 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CHÍNH XÁC NHẤT Trường đại học nông lâm đại học thái nguyê...

Điểm Chuẩn Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CHÍNH XÁC NHẤT. Điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 13 đến 19 điểm. Trong đ&o...

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH CHÍNH XÁC NHẤT Trường đại học y dược Thái Bình đã chính thức công bố đ...