• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Hà Nội

Điểm Chuẩn Học Viện Hậu Cần 2022

Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT đã chính thức...

Điểm Chuẩn Học Viện Quân Y 2022

Ban tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học của Học viện Quân Y....

Điểm Chuẩn Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật Quân Sự 2022

Học Viện Khoa Học Quân Sự đã công bố điểm chuẩn mới nhất. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng chuyên ngành các bạn...

Điểm Chuẩn Đại Học Đông Đô 2022

Trường Đại Học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị 2022

Trường Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị đã công bố điểm chuẩn năm 2022, các bạn hãy tham khảo tại bài viết...

Điểm Chuẩn Đại Học Thành Đô 2022

Trường Đại học Thành Đô đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.

Điểm Chuẩn Đại Học Phenikaa 2022

Trường Đại học Phenikaa đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này để có...

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội 2022

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2022. Năm nay điểm chuẩn của trường sẽ lấy...

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà 2022

Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà đã công bố điểm chuẩn năm 2022, các thí sinh hãy tham khảo và đưa ra sự lựa...

Điểm Chuẩn Đại Học Hòa Bình 2022

Đại Học Hòa Bình đã công bố điểm chuẩn năm 2022, thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này. Năm nay...