• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khu Vực Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 14 đến 16,5 điểm...

Điểm Chuẩn Học Viện Kĩ Thuật Mật Mã 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CHÍNH XÁC NHẤT. Điểm chuẩn giao động không nhiều so với năm ngoái. Thí sinh c&oacut...

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó, điểm chuẩn của trường đại học Việt Hung là 14 điểm cho tất c...

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ 2020

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI CHÍNH XÁC NHẤT . Điểm chuẩn năm nay dao động từ 13 đến 18 điểm. Nội dung mới nhất về ...

Điểm Chuẩn Đại Học Phương Đông 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CHÍNH XÁC NHẤT. Điểm chuẩn năm nay đa số là 14 điểm với tất cả các ngành. Mọi chi t...

Điểm Chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG CHÍNH XÁC NHẤT Điểm chuẩn dao động từ 16 đến 22 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành ...

Điểm Chuẩn Đại Học Mỏ- Địa Chất 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT CHÍNH XÁC NHẤT Điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 14 đến 16 điểm. Ngành Kỹ thuật đi...

Điểm Chuẩn Đại Học Thủy Lợi Năm 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CHÍNH XÁC NHẤT . Điểm chuẩn năm nay dao động từ 14 đến 19 điểm. Trong đó ngành Kỹ thuật trắc ...

Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội 2020

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHÍNH XÁC NHẤT. Theo đó điểm chuẩn năm nay dao động từ 18 đến 26,5 điểm. Thí sinh và...

Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2020

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM CHÍNHXÁC NHẤT, điểm chuẩn năm nay dao động từ 15 đến 20 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩ...