• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế- ĐHQG Hà Nội 2023

Điểm chuẩn khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội năm 2023 đã được công bố chính thức. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại bài viết này. 

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQG HÀ NỘI XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2023

I. Đối với các ngành đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế
 Mã ngành học: 7340120
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 24,35

Tên chương trình đào tạo: Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
 Mã ngành học: 7340303
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 22,9

Tên chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý
 Mã ngành học: 7340405
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 22,6

Tên chương trình đào tạo: Phân tích dữ liệu kinh doanh
 Mã ngành học: 7340125
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 23,6

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin)
 Mã ngành học: 7220201
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 23,85

Tên chương trình đào tạo: Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)
 Mã ngành học: 7510306
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 21

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin ứng dụng
 Mã ngành học: 7480210
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 21,85

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ tài chính và kinh doanh số
 Mã ngành học: 7480209
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 22,25

Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics
 Mã ngành học: 7520139
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 22

II. Đối với ngành đại học LKQT do ĐHQGHN cấp bằng

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Tên ngành
 Mã ngành học: Mã ngành
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30)

Tên chương trình đào tạo: Tin học và Kỹ thuật máy tính
 Mã ngành học: 7480111
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 21

III. Đối với các ngành đào tạo cấp hai bằng của ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Tên ngành
 Mã ngành học: Mã ngành
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30)

Tên chương trình đào tạo: Marketing (song bằng VNU-HELP)
 Mã ngành học: 7340115
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 22,75

Tên chương trình đào tạo: Quản lý (song bằng VNU-Keuka)
 Mã ngành học: 7340108
 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: (theo thang điểm 30): 21

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Kinh doanh quốc tế Đang cập nhật
Ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Đang cập nhật
Ngành Hệ thống thông tin quản lý Đang cập nhật
Ngành Tin học và kỹ thuật máy tính Đang cập nhật
Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Marketing Đang cập nhật
Ngành Quản lý Đang cập nhật
Ngành Kỹ sư Tự động hóa và Tin học  Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhật

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2022

Đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng
Kinh doanh quốc tế
Mã ngành: 7340120
Điểm chuẩn: 24.00
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Mã ngành: 7340303
Điểm chuẩn: 22.5
Hệ thống thông tin quản lý
Mã ngành: 7340405
Điểm chuẩn: 22.5
Phân tích dữ liệu kinh doanh
Mã ngành: 7340125
Điểm chuẩn: 23.5
Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh- Công nghệ thông tin)
Mã ngành: 7220201
Điểm chuẩn: 24.00
Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)
Mã ngành: 7510306
Điểm chuẩn: 22.00
Công nghệ thông tin ưng dụng
Mã ngành: 7480210
Điểm chuẩn: 20.00
Công nghệ tài chính và kinh doanh số
Mã ngành: 7480209
Điểm chuẩn: 20.00
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và logistics
Mã ngành: 7480209
Điểm chuẩn: 20.00
Đại học LKQT do ĐHQGHN cấp bằng
Tin học và kỹ thuật máy tính
Mã ngành: 7480111
Điểm chuẩn: 22.5
Ngành đào tạo cấp 2 bằng của ĐHQGHN và đại học nước ngoài
Marketing (song bằng VNU - HELP)
Mã ngành: 7480111
Điểm chuẩn: 23
Quản lý (Song bằng VNU - Keuka)
Mã ngành: 7340108
Điểm chuẩn: 21.5

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2021

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
QHQ01 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 26.2
QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00;  A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.5
QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 24.8
QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 24
QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 25
QHQ06 Marketing (Song bằng VNU-HELP) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.3
QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 23.5
QHQ08 Tự động hóa và Tin học A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 22
QHQ09 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT

Tên Ngành Điểm chuẩn
Kinh doanh quốc tế 23,25
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 20,5
Hệ thống thông tin quản lý 19,5
Tin học và Kỹ thuật máy tính 19
Marketing (song bằng) 18
Quản lý (song bằng) 17

ĐIỂM CHUẨN KHOA QUỐC TẾ - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Điểm chuẩn khoa quốc tế đại học quốc gia hà nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Khoa Quốc Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Khoa quốc tế- ĐHQG Hà Nội tuyển sinh 480 chỉ tiêu. Trong đó chiếm nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Kinh doanh quốc tế với 225 chỉ tiêu.

Khoa Quốc tế đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh theo ba phương thức:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi THPT quốc gia.

+ Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level).

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi chuẩn hóa đánh giá năng lực trên giấy của tổ chức College Board, Educational Testing Service (SAT)  xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN. Cụ thể điểm chuẩn khoa Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội như sau:

Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
Kinh doanh quốc tế 7340120 18.5
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 7340303 16.75
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 16
Tin học và kỹ thuật máy tính 7480111 15

Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

Những thí sinh trúng tuyển khoa quốc tế đại học quốc gia Hà Nội trong đợt xét tuyển đợt 1 xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/8 đến ngày 12/8.

Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.

Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 khoa Quốc tế đại học quốc gia Hà Nội có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:

+ Nộp qua đường bưu điện.

+ Nộp trực tiếp tại khoa Quốc tế đại học quốc gia Hà Nội .

Về mức học phí của khoa quốc tế - ĐHQG Hà Nội cụ thể từng ngành như sau:

+ Kinh doanh quốc tế: 181.600.000 đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

+ Kế toán, Phân tích và Kiểm toán: 181.600.000 đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

+ Hệ thống thông tin quản lý: 163.440.000 đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.

+ Tin học và kỹ thuật máy tính: 163.440.000 đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Mới Nhất.

PL.

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.