• Connect with us:

Điểm Chuẩn Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội 2023

Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn 2023. Theo đó, điểm chuẩn năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này

ĐIỂM CHUẨN KHOA LUẬT - ĐHQG HÀ NỘI XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu: 180

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Khối: C00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 45073

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu: 180

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Hóa học

Khối: A00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.35

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu: 180

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Khối: D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,10

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu: 180

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Khối: D03

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.60

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

Khối: D78

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 45224

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Chỉ tiêu: 180

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

Khối: D82

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.28

Tên chương trình đào tạo: Luật chất lượng cao

Mã ngành học: 380101 CLC

Chỉ tiêu: 108

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Khối: A01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,10

Tên chương trình đào tạo: Luật chất lượng cao

Mã ngành học: 380101 CLC

Chỉ tiêu: 108

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khối: D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,10

Tên chương trình đào tạo: Luật chất lượng cao

Mã ngành học: 380101 CLC

Chỉ tiêu: 108

Tổ hợp môn: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Khối: D07

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,10

Tên chương trình đào tạo: Luật chất lượng cao

Mã ngành học: 380101 CLC

Chỉ tiêu: 108

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

Khối: D78

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,10

Tên chương trình đào tạo: Luật thương mại quốc tế

Mã ngành học: 7380109

Chỉ tiêu: 46

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Hóa học

Khối: A00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.70

Tên chương trình đào tạo: Luật thương mại quốc tế

Mã ngành học: 7380109

Chỉ tiêu: 46

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Khối: A01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,70

Tên chương trình đào tạo: Luật thương mại quốc tế

Mã ngành học: 7380109

Chỉ tiêu: 46

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khối: D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,70

Tên chương trình đào tạo: Luật thương mại quốc tế

Mã ngành học: 7380109

Chỉ tiêu: 46

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

Khối: D78

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,70

Tên chương trình đào tạo: Luật thương mại quốc tế

Mã ngành học: 7380109

Chỉ tiêu: 46

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

Khối: D82

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,70

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Hóa học

Khối: A00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.29

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Khối: A01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,29

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khối: D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,29

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Khối: D03

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,29

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

Khối: D78

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,29

Tên chương trình đào tạo: Luật kinh doanh

Mã ngành học: 7380110

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp môn: Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

Khối: D82

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,29

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Luật Đang cập nhật
Ngành Luật (chất lượng cao theo TT23) Đang cập nhật
Ngành Luật Kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Luật Thương mại quốc tế Đang cập nhật

ĐIỂM CHUẨN KHOA LUẬT - ĐHQG HÀ NỘI 2022

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022

Luật
Mã ngành: 7380101
Điểm chuẩn:
Khối A00: 24.90
Khối C00: 28.25
Khối D01: 25.30
Khối D03: 24.45
Khối D78: 26.22
Khối D82: 22.62
Luật
Chất lượng cao đáp ứng TT23/2014/BGD&ĐT
Mã ngành: 7380101CLC
Khối A01, D01, D07, D78: 25.85
Điểm chuẩn: 24.70
Luật Thương mại quốc tế
Mã ngành: 7380109
Khối A00, A01, D01, D78, D82
Điểm chuẩn: 25.70
Luật Kinh doanh
Mã ngành: 7380110
Khối  A00, A01, D01, D03, D90, D91
Điểm chuẩn: 25.10

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN KHOA LUẬT - ĐHQG HÀ NỘI 2021

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Đánh Giá Năng Lực 2021:

Ngành Học Mã Ngành Điểm Chuẩn
Luật 7380101 90,0/150
Luật Chất lượng cao 7380101 CLC 90,0/150
Luật kinh doanh 7380110 90,0/150
Luật thương mại quốc tế 7380109 90,0/150

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét  Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7380101 Luật C00 27.75 Tiêu chí phụ 27.0000 98
A00 25.15 Tiêu chí phụ 24.6500 99
D01 26.1 Tiêu chí phụ 26.1000 97
D03 25.5 Tiêu chí phụ 25.5000 95
D78 26.55 Tiêu chí phụ 26.3000 96
D82 24.55 Tiêu chí phụ 24.5500 99
7380101CLC Luật CLC A01; D01; D07; D78 25.85 Tiêu chí phụ 9.2000 90
7380109 Luật thương mại quốc tế A00; A01; D01; D78; D82 26.5 Tiêu chí phụ 26.5000 94
7380110 Luật kinh doanh A00; A01; D01; D03; D90; D91 26.05 Tiêu chí phụ 25.5500 93
Điểm chuẩn khoa luật đại học quốc gia hà nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội

ĐIỂM CHUẨN KHOA LUẬT - ĐHQG HÀ NỘI 2020

-Theo đó, điểm chuẩn năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật (tổ hợp khối C00) với mức điểm là 27,5 điểm. 

Tên Ngành Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
Luật *** C00 27,5
A00 24,3
D01 24,4
D03 23,25
D78 24,5
D82 24,5
Luật** A01 23,75
D01 23,75
D07 23,75
D78 23,75
Luật kinh doanh A00 24,55
A01 24,55
D01 24,55
D03 24,55
D90 24,55
D91 24,55
Luật thương mại quốc tế A00 24,8
A01 24,8
D01 24,8
D78 24,8
D82 24,8

ĐIỂM CHUẨN KHOA LUẬT - ĐHQG HÀ NỘI 2019

Khoa Luật - ĐH Quốc Gia HN công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 490 chỉ tiêu cho 3 ngành đào tạo. Đó là các ngành: Luật với các tổ hợp môn thi khác nhau; ngành Luật chất lượng cao và ngành Luật kinh doanh.

Phương thức xét tuyển của Khoa Luật - ĐHQGHN

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng.

- Kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức.

- Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Vương quốc Anh;  kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

Cụ thể điểm chuẩn Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2019 như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Luật C00 24.5
Luật A00 18.5
Luật D01 18.5
Luật D03 18
Luật D78 19
Luật D82 19
Luật Chất lượng cao A01; D01; D07; D78 18.25
Luật kinh doanh A00; A01; D01; D03; D78; D82 20.75

Hồ sơ xác nhận nhập học 2021 bao gồm:

-Đơn xác nhận nhập học.

-Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021.

-Học bạ THPT bản chính.

-Kết quả bài thi đánh giá năng lực bản chính (đối với thí sinh đăngphương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL). Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm về trường từ ngày 9.8.2021 đến 17h ngày 20.8.2021.

-Những thí sinh trúng tuyển khoa luật đại học quốc gia Hà Nội trong đợt xét tuyển đợt 1 xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển.

-Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.

-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 khoa luật đại học quốc gia Hà Nội có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:

+ Nộp qua đường bưu điện.

+ Nộp trực tiếp tại Khoa Luật Trường Đại học quốc gia Hà Nội .  

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.