• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 2023

Trường Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn năm 2023, thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành học các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 2023

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non

Mã ngành học: 7140201

Tổ hợp môn: M01, M02, M03, M07

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26.99

Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học

Mã ngành học: 7140202

Tổ hợp môn: M00, M03, D01, C20

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27.4

Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành học: 7140221

Tổ hợp môn: N00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26.1

Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật

Mã ngành học: 7140222

Tổ hợp môn: H00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.3

Tên chương trình đào tạo: Thanh nhạc

Mã ngành học: 7210205

Tổ hợp môn: N00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Đồ họa

Mã ngành học: 7210104

Tổ hợp môn: H00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang

Mã ngành học: 7210404

Tổ hợp môn: H00

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý Thể dục Thể thao

Mã ngành học: 7810301

Tổ hợp môn: T00, T03, T05, T08

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành học: 7220201

Tổ hợp môn: D96, D72, D15, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Luật

Mã ngành học: 7380101

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Du lịch

Mã ngành học: 7810101

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mã ngành học: 7810103

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản trị Khách sạn

Mã ngành học: 7810201

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Thông tin - Thư viện

Mã ngành học: 7320201

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học

Mã ngành học: 7320201A

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ

Mã ngành học: 7320201B

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ứng dụng

Mã ngành học: 7320201C

Tổ hợp môn: C00, D78, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công tác Xã hội

Mã ngành học: 7760101

Tổ hợp môn: C00, C15, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý Văn hóa

Mã ngành học: 7229042

Tổ hợp môn: C00.C15, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý Nhà nước

Mã ngành học: 7310205

Tổ hợp môn: C00, C15, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Truyền thông

Mã ngành học: 7320106

Tổ hợp môn: C00, C15, C20, D66

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên ngành Điểm chuẩn
Ngành Sư phạm Âm nhạc Đang cập nhật
Ngành Sư phạm Mỹ thuật Đang cập nhật
Ngành Giáo dục Mầm non Đang cập nhật
Ngành Thanh nhạc Đang cập nhật
Ngành Đồ họa Đang cập nhật
Ngành Thiết kế thời trang Đang cập nhật
Ngành Luật Đang cập nhật
Ngành Quản trị khách sạn Đang cập nhật
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đang cập nhật
Ngành Du lịch Đang cập nhật
Ngành Quản lý văn hóa Đang cập nhật
Ngành Thông tin – Thư viện Đang cập nhật
Ngành Công tác xã hội Đang cập nhật
Ngành Quản lý nhà nước Đang cập nhật
Ngành Công nghệ truyền thông Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhật
Ngành Quản lý thể dục thể thao Đang cập nhật

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 2021

Điểm Trúng Tuyển Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 18
7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 18
7140201 Giáo dục Mầm non M01; M02; M03; M07 19
7210205 Thanh nhạc N00 15
7210104 Đồ hoạ H00 15
7210404 Thiết kế Thời trang H00 15
7380101 Luật C15; D01; A16; C00 15
7810201 Quản trị Khách sạn C15; D01; A16; C00 15
7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C15; D01; A16; C00 15
7810101 Du lịch C15; D01; A16; C00 15
7229042 Quản lý văn hoá C15; D01; A16; C00 15
7320201 Thông tin - Thư viện C15; D01; A16; C00 15
7320106 Công nghệ truyền thông C15; D01; A16; C00 15
7760101 Công tác xã hội C15; D01; A16; C00 15
7310205 Quản lý nhà nước C15; D01; A16; C00 15
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D96; D72; D15 15
7810301 Quản lý Thể dục Thể thao T00; T01 15

điểm chuẩn đại học văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 2020

Điểm Trúng Tuyển Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
    KQTN THPT Xét Học Bạ
Sư phạm Âm nhạc N00 17.5 19,5
Sư phạm Mỹ thuật H00 17.5 19,5
Giáo dục Mầm non M00; M10 18.5 24
Thanh nhạc N00 17.5  
Đồ hoạ H00 14 15
Thiết kế Thời trang H00 14 18
Luật C15; D01; A16; C00 14 18
Quản trị Khách sạn C15; D01; A16; C00 14 18
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C15; D01; A16; C00 14 18
Du lịch C15; D01; A16; C00 14 18
Quản lý văn hoá C15; D01; A16; C00 14 18
Thông tin - Thư viện C15; D01; A16; C00 14 18
Công nghệ truyền thông C15; D01; A16; C00 14 18
Công tác xã hội C15; D01; A16; C00 14 18
Quản lý nhà nước C15; D01; A16; C00 14 18
Ngôn ngữ Anh D01; D96; D72; D15 14 18
Quản lý Thể dục Thể thao T00; T01 14 15

Hướng dẫn nhập học đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa:

Thí sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để hoàn thành hồ sơ nhập học:

-Giấy báo nhập học.

-Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT.

-Bản sao học bạ.

-Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

-Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng các chế độ ưu tiên.

-Sổ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có).

-4 ảnh 3x4 ghi tên và ngày tháng năm sinh ở đẳng sau.

Hồ sơ thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

-Trung tâm tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm- Trường đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa.

+ Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237. 3857. 421- 0237. 3713. 496 - 093.4535.385.

Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2022 các bạn hãy tham khảo, lựa chọn đăng ký xét tuyển ngành nghề mình yêu thích.

🚩 Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Mới Nhất.

LĐ.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu

Em cần tìm hiểu thêm về trường ai có thể bỏ chút thời gian TV giúp em đc k ạ

avatar
m