• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Bắc Giang 2023

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó điểm trúng tuyển năm nay là 15 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2023

Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 203 (Mã phương thức 100)

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên chương trình đào tạo: Kế toán

Mã ngành học: 7340301

Tổ hợp môn: A00, A01, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Kinh tế

Mã ngành học: 7310101

Tổ hợp môn: A00, A01, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng

Mã ngành học: 7620110

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật

Mã ngành học: 7620112

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi

Mã ngành học: 7620105

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Thú y

Mã ngành học: 7640101

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý đất đai

Mã ngành học: 7850103

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành học: 7850101

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm

Mã ngành học: 7540101

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và ATTP

Mã ngành học: 7540106

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành học: 7620211

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành học: 7810103

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành học: 7220204

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử

Mã ngành học: 7340122

Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành học: 7510205

Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01

Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Mã phương thức 200)

THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN

Phương thức xét tuyển: Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10)

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 6.0

Phương thức xét tuyển: Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40)

Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23.0

Tên ngành Điểm chuẩn
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Kinh tế Đang cập nhật
Ngành Khoa học cây trồng Đang cập nhật
Ngành Bảo vệ thực vật Đang cập nhật
Ngành Chăn nuôi Đang cập nhật
Ngành Thú y Đang cập nhật
Ngành Quản lý đất đai Đang cập nhật
Ngành Quản lý tài nguyên môi trường Đang cập nhật
Ngành Công nghệ thực phẩm Đang cập nhật
Ngành Đảm bảo CL và An toàn TP Đang cập nhật
Ngành Quản lý tài nguyên rừng Đang cập nhật
Ngành Quản trị du lịch và lữ hành Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Trung quốc Đang cập nhật

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2021

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Kế toán A00, A01, D01 15
Kinh tế A00,  A01, D01 15
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, B00, D01 15
Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 15
Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 15
Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 15
Thú y A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 15
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 15
Ngôn ngữ Trung Quốc A00, A01, B00, D01 15

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2020

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Kế toán A00, A01, D01 15
Kinh tế A00, A01, D01 15
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 15
Đảm bảo chất lượng và ATTP A00, A01, B00, D01 15
Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 15
Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 15
Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 15
Thú y A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 15
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 15
Ngôn ngữ Trung Quốc A00, A01, B00, D01 15

 

Điểm chuẩn đại học nông lâm bắc giang
Thông Báo Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG 2019

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển sinh 750 chỉ tiêu cho tất cả 13 ngành đào tạo. Trong đó ngành chiếm nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Thú y với 250 chỉ tiêu. Tiếp đến là ngành Chăn nuôi - Thú y với 150 chỉ tiêu.

Trường đại học nông lâm Bắc Giang tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:

- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia. Lưu ý: Thí sinh có thể xem thêm tại thông báo tuyển sinh của trường đại học nông lâm Bắc Giang

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Kế toán A00, A01, D01 13
Kinh tế A00, A01, D01 13
Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 13
Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 13
Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 13
Thú y A00, A01, B00, D01 13
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 13
Quản lý Tài nguyên môi trường A00, A01, B00, D01 13
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
Đảm bảo chất lượng và ATTP A00, A01, B00, D01 13
Lâm sinh A00, A01, B00, D01 13
Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 13
Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 13

-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Nông Lâm Bắc Giang có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 

+Trung tâm tuyển sinh và tư vấn việc làm,  trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang - Điện thoại: 0240.3874387 hoặc 0913 986 198.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.