• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại học Hoa Sen 2020

Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen chính xác nhất để biết thêm thông tin điểm chuẩn từng ngành nghề thí sinh và phụ huynh xem tại thông báo này của nhà trường.

Vừa qua, đại học Hoa Sen đã chính thức công bố điểm chuẩn. Năm nay trường tuyển sinh theo 3 hình thức điểm chuẩn cho tất cả các ngành phương thức xét tuyển học bạ đều là 6 điểm (điểm trung bình các môn tổ hợp).

Năm 2020 Đại học Hoa Sen tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Xét học bạ THPT.

- Xét tuyển dựa theo yêu cầu điều kiện riêng của trường.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HOA SEN 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT

Phương thức 2:

Điểm trúng tuyển là điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học lỳ 1 lớp 12 cộng điểm ưu tiên. Đối với ngành Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất thí sinh trúng tuyển phải có điểm trung bình của môn toán hoặc môn văn từ 5,5 điểm trở lên.

Tên ngành Mã ngành Điểm Chuẩn
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu                  7480102 6.0
Công nghệ thông tin                 '7480201 6.0
Kỹ Thuật phần mềm                7480103 6.0
Công nghệ thực phẩm                7540101 6.0
Quản lý tài nghuyên môi trương              7850101 6.0
Quản trị kinh doanh              7340101 6.0
Marketing 7340115 6.0
Kinh doanh quốc tê 7340120 6.0
Tài chính - ngân hàng 7340201 6.0
Kế toán  7340301 6.0
Quản trị nhân lực  7340404 6.0
Hệ thống thông tin quản lý  7340405 6.0
Quản trị văn phòng  7340406 6.0
Quản trị công nghệ truyền thông  7340410 6.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 6.0
Quản trị khách sạn  7810201 6.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  7810202 6.0
Ngôn ngữ Anh  7220201 6.0
Tâm lý học  7310401 6.0
Thiết kế đồ họa  7210403 6.0
Thiết kế thời trang  7210404 6.0
Thiết kế nội thất  7580108 6.0
Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng  7510605 6.0
Bảo hiểm  7340204 6.0
Nghệ Thuật số  7210408 6.0
Quản trị sự kiện  7340412 6.0
Nhật bản học 7310613 6.0
Hoa Kỳ học  7310640 6.0

 

Phương thức 3:

Điểm trúng tuyển là điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cộng điểm ưu tiên. Đối với ngành Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất thí sinh trúng tuyển phải có điểm trung bình của môn toán hoặc môn văn từ 5,5 điểm trở lên.

Tên ngành Mã ngành Điểm Chuẩn
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu                  7480102 6.0
Công nghệ thông tin                 '7480201 6.0
Kỹ Thuật phần mềm                7480103 6.0
Công nghệ thực phẩm                7540101 6.0
Quản lý tài nghuyên môi trương              7850101 6.0
Quản trị kinh doanh              7340101 6.0
Marketing 7340115 6.0
Kinh doanh quốc tê 7340120 6.0
Tài chính - ngân hàng 7340201 6.0
Kế toán  7340301 6.0
Quản trị nhân lực  7340404 6.0
Hệ thống thông tin quản lý  7340405 6.0
Quản trị văn phòng  7340406 6.0
Quản trị công nghệ truyền thông  7340410 6.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 6.0
Quản trị khách sạn  7810201 6.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  7810202 6.0
Ngôn ngữ Anh  7220201 6.0
Tâm lý học  7310401 6.0
Thiết kế đồ họa  7210403 6.0
Thiết kế thời trang  7210404 6.0
Thiết kế nội thất  7580108 6.0
Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng  7510605 6.0
Bảo hiểm  7340204 6.0
Nghệ Thuật số  7210408 6.0
Quản trị sự kiện  7340412 6.0
Nhật bản học 7310613 6.0
Hoa Kỳ học  7310640 6.0

Phương thức 4:

Điểm trúng tuyển là điểm trung bình 3 môn tổ hợp bao gồm: điểm trung bình 3 môn tổ hợp năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 cộng với điểm ưu tiên.

Đối với ngành Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất thí sinh trúng tuyển phải có điểm trung bình của môn toán hoặc môn văn từ 5,5 điểm trở lên.

Tên ngành Mã ngành Điểm Chuẩn
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu                  7480102 6.0
Công nghệ thông tin                 '7480201 6.0
Kỹ Thuật phần mềm                7480103 6.0
Công nghệ thực phẩm                7540101 6.0
Quản lý tài nghuyên môi trương              7850101 6.0
Quản trị kinh doanh              7340101 6.0
Marketing 7340115 6.0
Kinh doanh quốc tê 7340120 6.0
Tài chính - ngân hàng 7340201 6.0
Kế toán  7340301 6.0
Quản trị nhân lực  7340404 6.0
Hệ thống thông tin quản lý  7340405 6.0
Quản trị văn phòng  7340406 6.0
Quản trị công nghệ truyền thông  7340410 6.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  7810103 6.0
Quản trị khách sạn  7810201 6.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  7810202 6.0
Ngôn ngữ Anh  7220201 6.0
Tâm lý học  7310401 6.0
Thiết kế đồ họa  7210403 6.0
Thiết kế thời trang  7210404 6.0
Thiết kế nội thất  7580108 6.0
Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng  7510605 6.0
Bảo hiểm  7340204 6.0
Nghệ Thuật số  7210408 6.0
Quản trị sự kiện  7340412 6.0
Nhật bản học 7310613 6.0
Hoa Kỳ học  7310640 6.0

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HOA SEN 2019

điểm chuẩn đại học hoa sen
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh 2510 chỉ tiêu trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào trường. Trong đó với riêng ngành Kinh doanh quốc tế đã chiếm 400 chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu của nhà trường và đây cũng là ngành chiếm nhiều chỉ tiêu nhất.

Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học Hoa sen như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00,A01,D01/D03, D07 14
Công nghệ thông tin A00,A01,D01/D03, D07 16.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 14
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 14
Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 14
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01/D03, D09 18.5
Marketing A00, A01, D01/D03, D09 18.8
Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01/D03, D09 17.8
Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01/D03, D09 16.5
Kế toán A00, A01, D01/D03, D09 16
Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (*) - Quản trị nhân lực - Quản trị văn phòng - Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01/D03, D09 17.2
Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01/D03, D09 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01/D03, D09 18.5
Quản trị khách sạn A00, A01, D01/D03, D09 18.2
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01/D03, D09 19.2
Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14, D15, 18.5
Tâm lý học A01, D01, D08, D09 16.5
Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 20
Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp) A01, D01, D09, D14 19
Thiết kế nội thất A01, D01, D09, D14 18.5

Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

Với riêng ngành Ngôn ngữ Anh Điểm xét tuyển được tính theo nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh và quy về thang điểm 30 và điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên.

Những thí sinh trúng tuyển đại học Hoa Sen trong đợt xét tuyển đợt 1 xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/8 đến ngày 12/8.

Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học. Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 đại học Hoa Sen có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 93 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.  

Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh Năm 2020

Nguyện Vọng 2 Đại Học Hoa Sen Năm 2020

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách