• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội Năm 2023

Trường Đại học Hà Nội đã chính thức công bố điểm trúng tuyển. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của Đại học Hà Nội năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2023

Điểm chuẩn đại học hà nội 2023

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Ngôn ngữ Anh Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Nga Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Pháp Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc CLC Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Đức Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Italia Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Italia CLC Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Nhật Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Đang cập nhật
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC Đang cập nhật
Ngành Quốc tế học Đang cập nhật
Ngành Nghiên cứu phát triển Đang cập nhật
Ngành Truyền thông đa phương tiện Đang cập nhật
Ngành Truyền thông doanh nghiệp Đang cập nhật
Ngành Quản trị kinh doanh Đang cập nhật
Ngành Marketing Đang cập nhật
Ngành Tài chính - Ngân hàng Đang cập nhật
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Công nghệ thông tin Đang cập nhật
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đang cập nhật
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CLC Đang cập nhật
Ngành Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam Đang cập nhật

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2022

Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT 2022

Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 35.55
Ngôn ngữ Nga
Mã ngành: 7220202
Tổ hợp xét tuyển: D01, D02
Điểm chuẩn: 31.18
Ngôn ngữ Pháp
Mã ngành: 7220203
Tổ hợp xét tuyển: D01, D03
Điểm chuẩn: 33.73
Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 7220204
Tổ hợp xét tuyển: D01, D04
Điểm chuẩn: 35.92
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC
Mã ngành: 7220204 CLC
Tổ hợp xét tuyển: D01, D04
Điểm chuẩn: 35.10
Ngôn ngữ Đức
Mã ngành: 7220205
Tổ hợp xét tuyển: D01, D05
Điểm chuẩn: 33.48
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Mã ngành: 7220206
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.77
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Mã ngành: 7220207
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 30.32
Ngôn ngữ Italia
Mã ngành: 7220208
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.15
Ngôn ngữ Italia CLC
Mã ngành: 7220208 CLC
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 31.17
Ngôn ngữ Nhật
Mã ngành: 7220209
Tổ hợp xét tuyển: D01, D06
Điểm chuẩn: 35.08
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Mã ngành: 7220210
Tổ hợp xét tuyển: D01, DD2
Điểm chuẩn: 36.42
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC
Mã ngành: 7220210 CLC
Tổ hợp xét tuyển: D01, DD2
Điểm chuẩn: 34.73
Nghiên cứu phát triển
Mã ngành: 7310111
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.22
Quốc tế học (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7310601
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.88
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7320104
Tổ hợp xét tuyển: D01*
Điểm chuẩn: 26.00
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7320109
Tổ hợp xét tuyển: D01, D03
Điểm chuẩn: 32.85
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 33.55
Marketing (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7340115
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 34.63
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7340201
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.13
Kế toán (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.27
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7480201
Tổ hợp xét tuyển: A01*, D01*
Điểm chuẩn: 24.45
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng anh) CLC
Mã ngành: 7480201CLC
Tổ hợp xét tuyển: A01*, D01*
Điểm chuẩn: 24.50
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng anh)
Mã ngành: 7810103
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.70
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng anh) CLC
Mã ngành: 7810103 CLC
Tổ hợp xét tuyển: D01
Điểm chuẩn: 32.10

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2021

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

diem-chuan-dai-hoc-ha-noi-2021

Phương Thức Xét Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển 2021:

 

Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội

Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội 2020

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Ngôn ngữ Anh D01 34,82
Ngôn ngữ Nga D01; D01 28,93
Ngôn ngữ Pháp D03; D01 32,83
Ngôn ngữ Trung Quốc D04; D01 34,63
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) D04; D01 34,00
Ngôn ngữ Đức D05; D01 31,83
Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 31,73
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01 27,83
Ngôn ngữ Italia D01 30,43
Ngôn ngữ Italia (CLC) D01 27,40
Ngôn ngữ Nhật D06; D01 34,47
Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 35,38
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) D01 33,93
Nghiên cứu phát triển D01 24,38
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) D01 31,30
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) D03; D01 25,40
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) D01 33,20
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) D01 34,48
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) D01 31,50
Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) D01 31,48
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) D01; A01 24,65
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) D01; A01 23,45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) D01 33,27
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - (CLC) D01 24,95

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ NỘI 2019

Theo sát nút là điểm chuẩn khoa Ngôn ngữ Anh (30,60). Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 30,37 (ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung nhân hệ số 2). Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc cũng lấy điểm đầu vào cao nhất(35,08 điểm).

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Ngôn ngữ Anh D01 30.6
Ngôn ngữ Nga D01; D01 25.3
Ngôn ngữ Pháp D03; D01 29
Ngôn ngữ Trung Quốc D04; D01 30.37
Ngôn ngữ Đức D05; D01 27.93
Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 28.4
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01 26.03
Ngôn ngữ Italia D01 26.7
Ngôn ngữ Nhật D06; D01 29.75
Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 31.37
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) D01 27.25
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) D03; D01 29.33
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) D01 27.92
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) D01 25.1
Kế toán(dạy bằng tiếng Anh) D01 23.7
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) D01; A01 20.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) D01 29.68

Là một trong những trường top đầu trong việc đào tạo ngôn ngữ. Nên so với các trường đại học khác trường Đại học Hà Nội luôn là một trong những trường lấy điểm chuẩn cao.

Các thí sinh trúng tuyển chú ý cập nhật thông tin nhập học và những lưu ý trên trang chủ của trường. Trong thời gian trường đại học Hà Nội nhận hồ sơ nhập học nếu thí sinh không nhập học theo đúng qui định thì coi như thí sinh đó không nhập học.  

🚩Đại Học Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2021.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.