• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 2023

Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn 2023 của các phương thức xét tuyển. Thông tin chi tiết điểm chuẩn đại học năm nay các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2023

Đang cập nhật....

Tên Ngành Điểm Chuẩn
Ngành Công nghệ may Đang cập nhật
Ngành Công nghệ sợi dệt Đang cập nhật
Ngành Quản lý công nghiệp Đang cập nhật
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đang cập nhật
Ngành Marketing Đang cập nhật
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đang cập nhật
Ngành Kế toán Đang cập nhật
Ngành Thiết kế thời trang Đang cập nhật

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2022

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022

Thiết kế thời trang
Mã ngành: 7210404
Điểm chuẩn: 19
Công nghệ may
Mã ngành: 654020
Điểm chuẩn: 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201
Điểm chuẩn: 17
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 751030
Điểm chuẩn: 17
Công nghệ sợi dệt
Mã ngành: 754020
Điểm chuẩn: 17
Kế toán
Mã ngành: 7340301
Điểm chuẩn: 17
Marketing
Mã ngành: 7340115
Điểm chuẩn: 17
Quản lý công nghiệp
Mã ngành: 7510601
Điểm chuẩn: 17

Điểm chuẩn xét học bạ 2022

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

Công nghệ may
Mã ngành: 7540209
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 21

Công nghệ sợi, dệt
Mã ngành: 7540202
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 19

Quản lý công nghiệp
Mã ngành: 7510601
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 20

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 19

Marketing
Mã ngành: 7340115
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 7510301
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 19

Kế toán
Mã ngành: 7340301
Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01
Điểm chuẩn: 19

Thiết kế thời trang
Mã ngành: 7210404
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn: 7340301

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2021

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét  Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Mã Ngành Tên Ngành  Điểm Chuẩn
7540209 Công nghệ may 17,5
7540202 Công nghệ sợi, dệt 16,5
7510601 Quản lý công nghiệp 16,5
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16,5
7340115 Marketing 16,5
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16,5
7340301 Kế toán 16,5
7210404 Thiết kế thời trang 18

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021

-Xét tuyển học bạ năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn. Thời gian nhận hồ sơ 31 /07.

-Điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được tính như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT.

Phương thức DM1 DM2 DM3 UT
Xét học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn Là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất Là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai Là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba Là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức xét học bạ năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp 3 môn Là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ nhất
 
Là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ hai
 
Là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ ba
 

 

Mã Ngành Tên Ngành  Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
  Hệ Đại Học Chính Quy
7540209 Công nghệ may Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D01 20
7540202 Công nghệ sợi, dệt 18
7510601 Quản lý công nghiệp 19
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
7340115 Marketing 18
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
7340301 Kế toán 18
7210404 Thiết kế thời trang Khối H, Khối V, Khối V01, Khối D01 20
  Hệ Cao Đẳng Chính Quy
6540204 Công nghệ may Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D01 Tốt nghiệp THPT
6520133 Sửa chữa thiết bị may
6540206 Thiết kế thời trang Khối V, Khối V01, Khối D01

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2020

Năm 2020 trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội tuyển sinh theo phương thức

-Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn do Bộ GD&DDT qui định.

-Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).

-Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2020:

Tên Ngành  Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
Hệ Đại Học Chính Quy
Công nghệ may Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D1 21
Công nghệ sợi, dệt 18
Quản lý công nghiệp 19
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
Marketing 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
Thiết kế thời trang Khối H, Khối V, Khối V1, Khối D1 20
Hệ Cao Đẳng Chính Quy
Công nghệ may Khối A, Khối A1, Khối B, Khối D1 Tốt nghiệp THPT
Sửa chữa thiết bị may
Thiết kế thời trang Khối V, Khối V1, Khối D1

Điểm Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Phương Thức Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020

Tên Ngành  Tổ Hợp Môn Điểm Chuẩn
 
Công nghệ may Khối A, Khối A1, Khối B, Khối D1 16
Công nghệ sợi, dệt 15
Quản lý công nghiệp 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Marketing 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Thiết kế thời trang Khối H, Khối V, Khối V1, Khối D1 15

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY 2019

Trường đại học công nghiệp dệt may hà nội tuyển sinh 1090 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 7 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó Công nghệ May là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 780 chỉ tiêu, kế đến là ngành Thiết kế thời trang với 100 chỉ tiêu.

Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học công nghiệp dệt may hà nội như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Thiết kế thời trang D01; H00; V00; V01 15
Marketing A00; A01; D01; D07 14
Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 14
Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
Công nghệ sợi, dệt A00; A01; D01; D07 14
Công nghệ may A00; A01; D01; D07 16.5

Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT gồm:

-Bản sao hợp lệ học bạ THPT.
-Bản sao Giấy khai sinh.
-Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
-Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường.
-Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).
-Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.

Chú ý:

-Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.

-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.369.22552; 091.7966.488.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội Mới Nhất.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.