• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ 2021

Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2021

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021 - Đại Học Cần Thơ:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Chương trình đào tạo đại trà
Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 27,75
Giáo dục Công dân C00, C19, D14, D15 25,25
Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D08 29,25
Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 24
Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D29 27,75
Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 29
Sư phạm Sinh học B00, D08 25
Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 27,75
Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 26
Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 26
Sư phạm tiếng Anh D01, D14, D15 28
Sư phạm tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 24,25
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: D01, D14, D15 27,75
- Ngôn ngữ Anh.
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) D01, D14, D15 26
Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 24
Triết học C00, C19, D14, D15 24
Văn học C00, D14, D15 25,75
Kinh tế A00, A01, C02, D01 28,25
Chính trị học C00, C19, D14, D15 26
Xã hội học A01, C00, C19, D01 26,25
Việt Nam học C00, D01, D14, D15 27,25
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch
Việt Nam học (học tại khu Hòa An) C00, D01, D14, D15 24,75
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch
Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 21,50
Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 28,75
Quản trị kinh doanh (học tại khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 26,25
Marketing A00, A01, C02, D01 29
Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 29
Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 28,25
Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C02, D01 28,75
Kế toán A00, A01, C02, D01 28,50
Kiểm toán A00, A01, C02, D01 27,50
Luật, 3 chuyên ngành: A00, C00, D01, D03 27,25
- Luật hành chính.
- Luật thương mại.
- Luật tư pháp.
Luật (học tại khu Hòa An) A00, C00, D01, D03 25,75
Chuyên ngành luật hành chính
Sinh học B00, D08 19,5
Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 25,75
Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D08 19,5
Hóa học A00, B00, D07 21,5
Khoa học môi trường A00, B00, D07 19,5
Toán ứng dụng A00, A01, B00 22
Khoa học máy tính A00, A01 27
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 25,25
Kỹ thuật phần mềm A00, A01 27,5
Hệ thống thông tin A00, A01 25,75
Kỹ thuật máy tính A00, A01 24,5
Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: A00, A01 28,5
Công nghệ thông tin
Tin học ứng dụng
Công nghệ thông tin (học tại khu Hòa An) A00, A01 24,25
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 26
Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 26,75
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: A00, A01 25,5
Cơ khí chế tạo máy.
Cơ khí ô tô.
Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 25,5
Kỹ thuật điện A00, A01, D07 25,25
Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 23,5
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00, A01 26
Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 20,75
Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 19,5
Vật lý kỹ thuật A00, A01, A02 19,5
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 28
Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 19,5
Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 24,25
Kỹ thuật xây dựng A00, A01 25,25
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 19,5
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 21,25
Khoa học đất A00, B00, D07, D08 19,5
Chuyên ngành quản lý đất và CN phân bón
Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 20
Nông học B00, D08, D07 21,75
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: A02, B00, D07, D08 19,5
Khoa học cây trồng.
Nông nghiệp Công nghệ cao
Bảo vệ thực vật B00, D07, D08 23
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 19,5
Kinh doanh nông nghiệp (học tại khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 19,5
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 26
Kinh tế nông nghiệp (học tại khu Hòa An) A00, A01, C02, D01 22
Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 22,5
Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 19,5
Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 19,5
Thú y A02, B00, D07, D08 27,75
Hóa dược A00, B00, D07 28
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 28
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 23
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 24,5
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 25,25
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao
Công nghệ sinh học (CTTT) A01, D07, D08 21
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, D07, D08 19,5
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 26,25
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01, D01, D07 27
Tài chính ngân hàng A01, D01, D07 26,25
Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 25,75
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01, D07, D08 19,5
Kỹ thuật xây dựng (CLC) A01, D01, D07 22
Kỹ thuật Điện (CTCLC) A01, D01, D07 19,5
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01, D07, D08 24,25

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C01; D01; D03 24.5
7140204 Giáo dục Công dân C00; C19; D14; D15 25
7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T06 24.25
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B08; D07 25.5
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 23
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D29 24.5
7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D24 25.75
7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08 23.75
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15 26
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14; D64 25
7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; D15; D44 24.75
7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15 26.5
7140233 Sư phạm tiếng Pháp D01; D03; D14; D64 21.75
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 26.5
7220201H Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) D01; D14; D15 25.25
7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 23.5
7229001 Triết học C00; C19; D14; D15 24.25
7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 24.75
7310101 Kinh tế A00; A01; C02; D01 25.5
7310201 Chính trị học C00; C19; D14; D15 25.5
7310301 Xã hội học A01; C00; C19; D01 25.75
7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 25.5
7310630H Việt Nam học (học tại Khu Hòa An) C00; D01; D14; D15 24.25
7320201 Thông tin - thư viện A01; D01; D03; D29 22.75
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 25.75
7340101H Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 24.5
7340115 Marketing A00; A01; C02; D01 26.25
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 26.5
7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C02; D01 25.75
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C02; D01 25.75
7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 25.5
7340302 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 25.25
7380101 Luật A00; C00; D01; D03 25.5
7380101H Luật (học tại Khu Hòa An) A00; C00; D01; D03 24.5
7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 19
7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 24.5
7420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00; B08 19
7440112 Hóa học A00; B00; C02; D07 23.25
7440301 Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 19.25
7460112 Toán ứng dụng A00; A01; B00 22.75
7480101 Khoa học máy tính A00; A01 25
7480102 Mạng máy tính và truyền thống dữ liệu A00; A01 24
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.25
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 24.25
7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 23.75
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 25.75
7480201H Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) A00; A01 23.5
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 24
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 24.75
7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.5
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 24.25
7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 23.75
7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 23
7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00; A01 24.25
7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; B00; D07 21.75
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 19
7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02; C01 18.25
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 25
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 22
7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 23.5
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 23.5
7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 18
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 22.25
7620103 Khoa học đất A00; B00; B08; D07 15.5
7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; B08 21
7620109 Nông học B00; B08; D07 19.5
7620110 Khoa học cây trồng A02; B00; B08; D07 19.25
7620112 Bảo vệ thực vật B00; B08; D07 21.75
7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00; B08; D07 15
7620114H Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 18.25
7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 24.5
7620115H Kinh tế nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 22.25
7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D07 22.25
7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B08; D07 20.25
7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B08; D07 21.5
7640101 Thú y A02; B00; B08; D07 24.5
7720203 Hóa dược A00; B00; C02; D07 25.25
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 25
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 23
7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 24
7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 23
7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) A01; B08; D07 19.5
7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01; B08; D07 15
7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01; D14; D15 25
7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01; D01; D07 25
7340201C Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) A01; D01; D07 24.5
7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01; D01; D07 24
7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01; B08; D07 16.75
7580201C Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01; D01; D07 20.75
7520201C Kỹ thuật điện (CTCLC) A01; D01; D07 19.5
7540101C Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01; B08; D07 20.75

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:

điểm chuẩn đại học cần thơ

điểm chuẩn đại học cần thơ 2

điểm chuẩn đại học cần thơ 3

điểm chuẩn đại học cần thơ 4

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Chương trình đào tạo đại trà   ---
Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 25
Giáo dục Công dân C00, C19, D14, D15 22,75
Giáo dục Thể chất T00, T01 19,5
Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D08 26,5
Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 20,5
Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D29 21
Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 22,75
Sư phạm Sinh học B00, D08 24
Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 23,75
Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 24,25
Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 21
Sư phạm tiếng Anh D01, D14, D15 26
Sư phạm tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 23
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: D01, D14, D15 26,75
- Ngôn ngữ Anh.
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 19,5
Triết học C00, C19, D14, D15 19,5
Văn học C00, D14, D15 23,75
Kinh tế A00, A01, C02, D01 26,75
Chính trị học C00, C19, D14, D15 24
Xã hội học A01, C00, C19, D01 25

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

C00, D01, D14, D15 26,25
Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 19,5
Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 28
Marketing A00, A01, C02, D01 27,75
Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 28,25
Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 27
Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C02, D01 27,5
Kế toán A00, A01, C02, D01 27,5
Kiểm toán A00, A01, C02, D01 26
Luật, 3 chuyên ngành: A00, C00, D01, D03 26,25
- Luật hành chính.
- Luật thương mại.
- Luật tư pháp.
Sinh học B00, D08 19,5
Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 24
Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D08 19,5
Hóa học A00, B00, D07 19,5
Khoa học môi trường A00, B00, D07 19,5
Toán ứng dụng A00, A01, B00 19,5
Khoa học máy tính A00, A01 24
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 20
Kỹ thuật phần mềm A00, A01 25,5
Hệ thống thông tin A00, A01 21
Kỹ thuật máy tính A00, A01 21
Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: A00, A01 27,5
- Công nghệ thông tin.
- Tin học ứng dụng
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 22.25
Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 25
Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: A00, A01 25,5
- Cơ khí chế tạo máy.
- Cơ khí chế biến.
- Cơ khí giao thông.
Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 24
Kỹ thuật điện A00, A01, D07 23,5
Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 20
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00, A01 25
Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 19,5
Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 19,5
Vật lý kỹ thuật A00, A01, A02 19,5
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 26,5
Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 19,5
Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 22
Kỹ thuật xây dựng A00, A01 24,5
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 19,5
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 19,5
Khoa học đất A00, B00, D07, D08 19,5
Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 19,5
Nông học B00, D08, D07 19,5
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: A02, B00, D07, D08 19,5
- Khoa học cây trồng.
- Công nghệ giống cây trồng.
Bảo vệ thực vật B00, D07, D08 20
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 19,5
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 23
Phát triển nông thôn A00, A01, B00, D07 19,5
Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 19,5
Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 19,5
Thú y, 2 chuyên ngành: A02, B00, D07, D08 26
- Thú y.
- Dược Thú y.
Hóa dược A00, B00, D07 27,75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 27,25
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 19,5
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 19,5
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 20,5
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An   ---
Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 21,75
Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00, D01, D14, D15 21,5
Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 20
Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính A00, C00, D01, D03 21,5
Công nghệ thông tin A00, A01 19,5
Kỹ thuật xây dựng A00, A01 19,5
     
     
Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, C02, D01 19,5
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 19,5
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A)   ---
Công nghệ sinh học (CTTT) A01, D07, D08 19,5
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, D07, D08 19,5
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 23
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01, D01, D07 24
Tài chính ngân hàng A01, D01, D07 21
Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 22,25
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01, D07, D08 19,5
Kỹ thuật xây dựng (CLC) A01, D01, D07 19,75
Kỹ thuật Điện (CTCLC) A01, D01, D07 19,5
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01, D07, D08 19,75

 

điểm chuẩn đại học cần thơ
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019

Năm 2019 trường đại học Cần thơ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kì thi THPT Quốc gia. Riêng đối với ngành Giáo dục thể chất nhà trường tổ chức thi tuyển môn TDTT kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia để đăng kí xét tuyển vào ngành này.

Cụ thể điểm chuẩn Đại học Cần Thơ như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Chương trình đào tạo đại trà   ---
Giáo dục Tiểu học A00, C01, D01, D03 19.75
Giáo dục Công dân C00, C19, D14, D15 21.5
Giáo dục Thể chất T00, T01 17.75
Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D08 20.75
Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D07 17.25
Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, D29 18.75
Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D24 19.75
Sư phạm Sinh học B00, D08 17
Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15 22.25
Sư phạm Lịch sử C00, D14, D64 21
Sư phạm Địa lý C00, C04, D15, D44 21.25
Sư phạm tiếng Anh D01, D14, D15 21.75
Sư phạm tiếng Pháp D01, D03, D14, D64 17

Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh.

- Phiên dịch.

– Phiên dịch tiếng Anh

D01, D14, D15 21.25
Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D14, D64 16.25
Triết học C00, C19, D14, D15 19.25
Văn học C00, D14, D15 18.5
Kinh tế A00, A01, C02, D01 19
Chính trị học C00, C19, D14, D15 20.25
Xã hội học A01, C00, C19, D01 20.25
Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00, D01, D14, D15 21
Thông tin - thư viện A01, D01, D03, D29 15
Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 20
Marketing A00, A01, C02, D01 19.75
Kinh doanh quốc tế A00, A01, C02, D01 20.25
Kinh doanh thương mại A00, A01, C02, D01 19.25
Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C02, D01 19.25
Kế toán A00, A01, C02, D01 19.5
Kiểm toán A00, A01, C02, D01 18.5

Luật, 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính.

- Luật thương mại.

- Luật tư pháp.

A00, C00, D01, D03 20.75

Sinh học, 2 chuyên ngành:

- Sinh học.

- Vi sinh vật học.

B00, D08 14
Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 18.25
Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D08 14.25
Hóa học A00, B00, D07 15.5
Khoa học môi trường A00, B00, D07 14.25
Toán ứng dụng A00, A01, B00 15.25
Khoa học máy tính A00, A01 15.75
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 15.75
Kỹ thuật phần mềm A00, A01 17.75
Hệ thống thông tin A00, A01 15
Kỹ thuật máy tính A00, A01 15.25

Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin.

- Tin học ứng dụng

A00, A01 18.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07 17.25
Quản lý công nghiệp A00, A01, D01 17.5

Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy.

- Cơ khí chế biến.

- Cơ khí giao thông.

A00, A01 17.5
Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 17
Kỹ thuật điện A00, A01, D07 16.5
Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01 15
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00, A01 16.5
Kỹ thuật vật liệu A00, A01, B00, D07 14
Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14
Vật lý kỹ thuật A00, A01, A02 14
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 18.75
Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 14.25
Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, B00, D07 16.75
Kỹ thuật xây dựng A00, A01 16
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01 14
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14
Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D07 14
Khoa học đất A00, B00, D07, D08 14
Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 14.5
Nông học B00, D08, D07 15.5

Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng.

- Công nghệ giống cây trồng.

A02, B00, D07, D08 14.5
Bảo vệ thực vật B00, D07, D08 16
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, D07, D08 14
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 17.5
Phát triển nông thôn A00, A01, B00, D07 14
Lâm sinh A00, A01, B00, D08 14
Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 15.5
Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 14
Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 14.5

Thú y, 2 chuyên ngành:

- Thú y.

- Dược Thú y.

A02, B00, D07, D08 18
Hóa dược A00, B00, D07 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C02, D01 19.75
Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 15.75
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00, A01, C02, D01 16.5
Quản lý đất đai A00, A01, B00, D07 15.25
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An   ---
Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 19
Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00, D01, D14, D15 19
Quản trị kinh doanh A00, A01, C02, D01 17.5
Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính A00, C00, D01, D03 18.75
Công nghệ thông tin A00, A01 15
Kỹ thuật xây dựng A00, A01 14
Khuyến nông A00, A01, B00, D01 14
Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp B00, D07, D08 14
Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14
Kinh tế nông nghiệp A00, A01, C02, D01 14.5
Nuôi trồng thủy sản A00, B00, D07, D08 14
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A)   ---
Công nghệ sinh học (CTTT) A01, D07, D08 15.5
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01, D07, D08 15.5
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01, D14, D15 16.5
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01, D01, D07 17.75
Công nghệ thông tin (CTCLC) A01, D01, D07 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01, D07, D08 15.5
Kỹ thuật Điện (CTCLC) A01, D01, D07 15.5
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01, D07, D08 15

Thời gian nhập học 2021:

-Thí sinh sẽ làm thủ tục nhập học vào trường Đại học Cần Thơ từ ngày 02.08.2021 đến hết ngày 08.08.2021.

-Thí sinh trúng tuyển có thể làm thủ tục nhập học theo cách trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
Nguyễn thị thuỳ yến
Nguyễn thị thuỳ yến

Cho em hỏi em sinh năm 2001 sang năm em muốn thi vào đại học chăn nuôi thì làm như thế nào ạ

avatar
Mai Văn Cảnh
Mai Văn Cảnh

Cho tôi hỏi con tôi năm sau muốn thi vào trường DHCT nghành luật, thì thi mấy môn, khối nào? Và sau khi ra trường có thể làm ở các cơ quan như tòa án, luật sư... Luật hành chính là gì? Thanks!

avatar