• Connect with us:

Danh Sách Các Trường Cao Đẳng Nghề

Thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng nghề tại Việt Nam sẽ được tổng hợp và cập nhật những thông tin mới nhất tại đây.

Để mọi người có thể cập nhật những tin tức mới nhất về thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề trên toàn quốc, dưới đây là danh sách chi tiết thông báo tuyển sinh của các trường đã được diễn đàn tuyển sinh 24h tổng hợp lại và phân chia ra các vùng miền riêng biệt để mọi người tìm kiếm dễ dàng hơn.

Các trường cao đẳng nghề tại miền Bắc - Hà Nội

 

STT Tên Trường
   
1 Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa
   
2 Trường Cao đẳng nghề Điện 
   
3  Trường Cao đẳng nghề Đường Sắt
   
4 Trường Cao Đẳng Nghề FPT
   
5 Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương I
   
6 Trường Cao Đẳng Nghề Hùng Vương
   
7 Cao Đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
   
8  Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội
   
9  Trường Cao đẳng nghề Simco Sông Đà
   
10 Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam
   
11  Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y tế
   
12 Cao Đẳng Nghề kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Hà Nội
   
13 Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên
   
14 Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu
   
15 Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Hà Nội
   
16  Trường Cao Đẳng Nghề Số 17 BQP
   
17 Trường Cao Đẳng Nghề Thăng Long
   
18 Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo
   
19 Trường Cao đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
   
20 Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc
   
21 Trường Cao Đẳng Nghề Số 2 - Bộ Quốc Phòng
   
22 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Xô Số 1
   
23 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Khí Nông Nghiệp
   
24  Trường Cao Đẳng Nghề An Ninh - Công Nghệ
   
25 Trường Cao Đẳng Nghề Thiết Kế Thời Trang London
   
26 Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Phúc
   
27 Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội
   
28 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội 
   
29 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội
   
30 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội 
   
31 Trường Cao đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội
   
32 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Công Nghệ Thực Phẩm Hà Nội
   
33 Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Ninh
   
34 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Xây Dựng Bắc Ninh 
   
35 Trường Cao Đẳng Nghề Hòa Bình
   
36 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Tây Bắc
   
37 Trường Cao Đẳng Nghề Sông Đà
   
38 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Sơn La
   
39 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Điện Biên
   
40 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Phú Thọ 
   
41 Trường Cao Đẳng Nghề Phú Thọ
   
42 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Giấy Và Cơ Điện
   
43 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Phú Thọ
   
44 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
   
45 Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Giang
   
46 Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Hàn Quảng Ninh
   
47 Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Cơ Điện Quảng Ninh
   
48 Trường Cao Đẳng Nghề Xây Dựng 
   
49 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Luyện Kim Thái Nguyên
   
50 Trường Cao Đẳng Nghề Than - Khoáng Sản Việt Nam
   
51 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật - Công Nghệ Tuyên Quang
   
52 Trường Cao Đẳng Nghề Lạng Sơn
   
53 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Đông Bắc
   
54 Trường Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Chế Biến Lâm Sản
   
55 Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam
   
56 Trường Cao Đẳng Nghề Số 1 - Bộ Quốc Phòng
   
57 Trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái
   
58 Trường Cao Đẳng Nghề Âu Lạc
   
59 Trường Cao Đẳng Nghề Lào Cai
   
60 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Hà Giang
   
61 Trường Cao Đẳng Nghề Số 13 - Bộ Quốc Phòng
   
62 Trường Cao Đẳng Nghề Lilama 1
   
63 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Ninh Bình
   
64 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Xây Dựng Việt - Xô
   
65 Trường cao Đẳng Nghề Số 20 - Bộ Quốc Phòng
   
66  Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex
   
67 Trường Cao Đẳng Nghề Nam Đinh
   
68 Trường Cao Đẳng Nghề Hà Nam 
   
69 Trường Cao Đẳng Nghề Số 19 - Bộ Quốc Phòng
   
70 Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng 
   
71 Trường Cao Đẳng Nghề giao Thông Vận Tải Trung Ương 2
   
72 Trường Cao Đẳng Nghề Quản Lý Và Công Nghệ
   
73 Trường Cao Đẳng Nghề Thái Bình
   
74 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật - Công Nghệ Lod
   
75 Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Tô Hiệu
   
76 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Và Thủy Lợi 
   
77 Trường Cao Đẳng Nghề Lao Động - Xã Hội Hải Phòng
   
78 Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Bắc Bộ 
   
79 Trường Cao Đẳng Nghề Thương Mại Và Công Nghiệp
   
80 Trường Cao Đẳng Nghề Hải Dương
   
81 Trường Cao Đẳng Nghề Viglacera
   
82 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ, Kinh Tế Và Thủy Sản
   
83 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Và Dịch Vụ Hải Phòng
   
84 Trường Cao Đẳng Nghề VMU Thông Báo
   
85 Trường Cao Đẳng Nghề Bắc Nam
   
86 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hải Phòng 
   
87 Trường Cao Đẳng Nghề Số 3 - Bộ Quốc Phòng
   
88 Trường Cao Đẳng Nghề Duyên Hải
   
89 Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Đường Thủy 1
   
90 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Xây Dựng Thông Báo

 

Các trường cao đẳng nghề tại miền Trung - Tây Nguyên

 

STT Tên Trường
   
1 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Thanh Hóa
   
2  Trường Cao Đẳng Nghề Lam Kinh
   
3 Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Công Nghệ Vicet 
   
4 Trường Cao Đẳng Nghề Nghi Sơn
   
5 Cao Đẳng Nghề Nông Nghiệp Và PTNT Thanh Hóa
   
6 Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Nghệ An
   
7 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 
   
8 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch - Thương Mại Nghệ An
   
9 Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Số 1 Nghệ An
   
10 Trường Cao Đẳng Nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng
   
11 Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
   
12 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Hà Tĩnh 
   
13 Trường Cao Đẳng Nghề Quảng Bình
   
14 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Huế
   
15 Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương
   
16 Trường Cao Đẳng Nghề Thừa Thiên Huế
   
17 Trường Cao Đẳng Nghề Đà Nẵng
   
18 Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen
   
19 Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Văn Trỗi
   
20 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Đà Nẵng
   
21 Trường Cao Đẳng Nghề Số 5 - Bộ Quốc Phòng 
   
22 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Úc
   
23 Trường Cao Đẳng Nghề Chu Lai - Trường Hải
   
24 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Quảng Nam
   
25 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Dung Quất 
   
26 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Quảng Ngãi 
   
27 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
   
28 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện - Xây Dựng Và Nông Lâm Trung Bộ
   
29 Trường Cao Đẳng Nghề Quy Nhơn 
   
30 Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên
   
31 Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang
   
32 Trường Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Nam Việt
   
33 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Nha Trang
   
34 Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận
   
35 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bình Thuận
   
36 Trường Cao Đẳng Nghề Gia Lai
   
37 Trường Cao Đẳng Nghề Số 21 - Bộ Quốc Phòng
   
38 Trường Cao Đẳng Nghề Thanh Niên Dân Tộc Tây Nguyên
   
39 Trường Cao Đẳng Nghề Đắk Lắk
   
40 Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt 
   
41 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Đà Lạt

 

Các trường cao đẳng nghề tại miền Nam - Tp. Hồ Chí Minh

 

STT Tên Trường
   
1 Cao Đẳng Nghề Quốc Tế Tp.Hồ Chí Minh
   
2 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ
   
3 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Gia Định
   
4 Trường Cao Đẳng Nghề Thủ Thiêm
   
5 Trường Cao Đẳng Nghề Thủ Đức
   
6 Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
   
7 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn
   
8 Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ
   
9 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ nghệ 2
   
10 Cao đẳng nghề Hàng Hải TP HCM
   
11 Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương 3
   
12 Cao Đẳng Nghề GTVT Đường Thủy 2
   
13 Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn
   
14 Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Thông Tin ISPACE
   
15 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau
   
16 Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu
   
17 Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
   
18 Trường Cao Đẳng Nghề Trần Đại Nghĩa
   
19 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Cần Thơ 
   
20 Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ
   
21 Trường Cao Đẳng Nghề Kiên Giang
   
22 Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
   
23 Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp
   
24 Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long
   
25 Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 - Bộ Quốc Phòng
   
26 Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh
   
27 Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh
   
28 Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
   
29 Trường Cao Đẳng Nghề Tây Sài Gòn
   
30 Trường Cao Đẳng Nghề Long An
   
31 Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật LaDec 
   
32 Trường Cao Đẳng Nghề Vabis Hồng Lam
   
33 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
   
34 Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Vũng Tàu
   
35 Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí
   
36 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Đồng Nai
   
37 Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới Và Thủy Lợi
   
38 Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Đồng Nai
   
39 Trường Cao Đẳng Nghề Số 8 - Bộ Quốc Phòng
   
40 Trường Cao Đẳng Nghề Lilama 2
   
41 Trường Cao Đẳng Nghề Tây Ninh
   
42 Trường Cao Đẳng Nghề Bình Phước 
   
43 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Và Nông Lâm Nam Bộ
   
44 Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Đồng An
   
45 Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam - Singapore 
   
46 Cao Đẳng Nghề Số 7 - Bộ Quốc Phòng

Trên đây là danh sách các trường cao đẳng nghề đã được chúng tôi tổng hợp lại, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thể tìm kiếm thông tin tuyển sinh hàng năm của các trường dễ dàng nhanh chóng hơn.

PL.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách