Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM Tuyển Sinh 2018

 ĐẠI HỌC  TÔN ĐỨC THẮNG TP.HCM 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ký hiệu trường: DT

Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM  là một trường đại học được thành lập vào năm 1997, Trường hoạt động theo cơ chế trường đại học công lập tự chủ tài chính và hiện trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy gồm những ngành nghề và chỉ tiêu sau:

1.Các Ngành Đào Tạo trường Đại Học Tôn Đức Thắng TP.HCM

Các Ngành Học Mã ngành Môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu
dự kiến
Các ngành đào tạo bậc đại học 6.000
Dược học D720401 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Sinh, Hóa
 80
Khoa học máy tính D480101 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, Lý
-Toán, Văn, Lý
-Toán, Anh, Hóa
 300
Toán ứng dụng D460112  60
Thống kê D460201  80
Ngành  trị kinh doanh (C.Ngành: Quản trị Marketing) D340101 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, Lý
-Toán, Văn, Lý
-Toán, Văn, Anh
280
Ngành Quản trị kinh doanh (C.Ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) D340101  280
Kinh doanh quốc tế D340120 280
Tài chính – Ngân hàng D340201 260
Kế toán D340301 320
Quan hệ lao động D340408 80
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, Lý
-Toán, Văn, Lý
 200
Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207  120
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 150
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 160
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 80
Kiến trúc D580102 -Toán, Lý, Vẽ HHMT
-Toán, Văn, Vẽ HHMT
 120
Quy hoạch vùng và đô thị D580105 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, Lý
-Toán, Lý, Vẽ HHMT
-Toán, Văn, Vẽ HHMT
80
Bảo hộ lao động
(Kỹ thuật an toàn)
D850201 -Toán, Lý,Hóa
-Toán, Văn, Hóa
-Toán, Hóa, Sinh
 100
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
(C.Ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước)
D510406  80
Ngành Khoa học môi trường
(Khoa học kỹ thuật môi trường)
D440301 100
Kỹ thuật hóa học D520301  180
 

Công nghệ sinh học

 

D420201

-Toán, Lý,Hóa
-Toán, Anh, Sinh
-Toán, Hóa, Sinh
 160
Ngôn ngữ Anh D220201 -Toán, Văn, Anh
-Văn, Lý, Anh
260
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
(C.Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)
D220204 -Toán, Văn, Anh
-Toán,Văn,Trung
-Văn, Lý, Anh
-Văn, Lý, Trung
50
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
(chuyên ngành: Trung – Anh)
D220204 80
Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành:Du lịch & Lữ hành/Du lịch và Quản lý du lịch) D220113 -Toán, Anh, Lý
-Toán, Văn, Lý
-Văn, Sử, Địa
-Toán, Văn, Anh
160
Xã hội học D310301 60
Công tác xã hội D760101 50
Thiết kế công nghiệp D210402 -Văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ HHMT;
-Toán, Văn, Vẽ HHMT;
-Toán, Vẽ trang trí màu, Vẽ HHMT.
30
Thiết kế đồ họa D210403 80
Thiết kế thời trang D210404 40
Thiết kế nội thất D210405 60
Luật D380101 -Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, Lý
-Văn, Sử, Địa
-Toán, Văn, Anh
260
Quản lý thể dục thể thao
(C.Ngành Kinh doanh thể thao & tổ chức sự kiện)
D220343 -Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Sinh, Năng khiếu
-Văn, Anh, Năng khiếu
80

2. Vùng tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

– Nhà trường tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

– Nhà Trường sử dụng cả 2 phương thức gồm tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG.

– Nhà Trường lấy kết quả thi các môn năng khiếu từ các Trường: ĐH Kiến trúc TP HCM, ĐH Bách Khoa Tp HCM, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Mỹ thuật TPHCM.

– Riêng đối với ngành Quản lý thể dục thể thao nhà trường công nhận kết quả thi môn năng khiếu từ các trường ĐH Thể dục thể thao, ĐH Sư phạm Thể dục thể thao trong cả nước.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Trung Quốc cần ghi rõ tên chuyên ngảnh trong hồ sơ.

– Ngành Quản trị kinh doanh gồm có 2 chuyên ngành : Quản trị Marketing và Quản trị nhà hàng – khách sạn.

– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc gòm có 2 chuyên ngành:Trung–Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

– Địa chỉ: Sinh viên học tại Cơ sở Tân Phong – Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Ký túc xá 11 tầng trong khuôn viên Trường.

4. Chỉ tiêu của trường đại học Tôn Đức Thắng 

– Tổng chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là: 6.000

5. Chính sách ưu tiên của trường đại học tôn đức thắng 

a)Xét tuyển thẳng:Nhà Trường thực hiện theo khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BGGĐT ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

b)Ưu tiên xét tuyển: Trường thực hiện theo khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viện hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BGGĐT ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

6. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển của trường đại hoc tôn đức thắng:            

+ Nhà Trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT

+ Lệ phí xét tuyển theo kết quả thi THPT QG là : theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Lệ phí xét tuyển theo kết quả học tập THPT QG là: 30.000 đồng/lần xét tuyển

+ Lệ phí thi bài thi đánh giá năng lực TDTU là : 100.000 đồng/bài thi

+ Lệ phí thi môn năng khiếu là : 300.000 đồng/hồ sơ thi

 7. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy của trường đại hoc tôn đức thắng:    

– Trường thực hiện mức thu học phí và lộ trình tăng học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ. Học phí đóng theo số tín chỉ SV đăng kí học tập và đảm bảo mức học phí bình quân /năm học theo đúng qui định.

Các Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Mức học phí 
Các ngành nhóm 1 (nhóm ngành kinh tế – xã hội, luật)

-Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật, Xã hội học, Công tác xã hội, Việt nam học

-Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Quan hệ lao động, Quản lý thể thao

– Toán ứng dụng, thống kê

Học phí bình quân được thực hiện theo đúng  Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ

(tuy nhiên học phí tuyển sinh bình quân khoảng 17,2 triệu đồng/năm; riêng ngành dược học phí bình quân năm nhất khoảng 19 triệu đồng/năm)

Các ngành nhóm 2 (khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ..)

-Kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật điện tử truyền thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

-Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính

-Kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Bảo hộ lao động

-Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp

-Quy hoạch và quản lí vùng, kỹ thuật công trình xây dựng , kỹ thuật công trình xây dựng giao thông

Ngành  Y dược

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Điện Thoại: (08)377.55.035

Website: www.tdt.edu.vn

Điểm Chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo