• Connect with us:
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đà Lạt 2022

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đà Lạt 2022

  • Mã trường: DLU
  • Loại hình : Công Lập
  • Ngày thành lập: 27 tháng 10, 1976
  • Điện Thoại: 0263 3822 246
  • Website: http://www.dlu.edu.vn/
  • Địa chỉ: 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Là Trường Đại học hàng đầu trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là địa bàn Tây Nguyên, và là trường Đại học được xếp hạng cao trong hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.
wiky: Trường Đại học Đà Lạt là một trường đại học công lập tại Việt Nam, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Khoa học

Năm 2020 Trường  Đại Học Đà Lạt  tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành đào tạo và chỉ tiêu sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A16, C14, C15, D01

Ngành Toán học

Mã ngành: 7460101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Ngành Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A0, D07, D90

Ngành Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Ngành Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

Ngành CK. Điện tử - Viễn thông

Mã ngành: 7510302

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Ngành CN KT điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Ngành Hóa học

(Chuyên ngành Hóa dược)

Mã ngành: 7440112

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Ngành Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Ngành Sinh học (Sinh học thông minh)

Mã ngành: 7420101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07, D90

Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D78, D96

Ngành Trung Quốc học

Mã ngành: 7310612

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Ngành Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Ngành Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Ngành Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Ngành Văn hóa Du lịch

Mã ngành: 7810106

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Ngành Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14

Ngành Văn hóa học

Mã ngành: 7229040

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Ngành Dân số và Phát triển

Mã ngành: 7760104

Chỉ Tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Trường Đại Học Đà Lạt thông báo tuyển sinh như sau:

Tên ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
Toán học 7460101 A00, A01, D07, D90
Sư phạm Toán học 7140209
Sư phạm Tin học 7140210
Công nghệ thông tin 7480201
Vật lý học 7440102 A00, A01, A12, D90
Sư phạm Vật lý 7140211
CK. Điện tử - Viễn thông 7510302
Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, D90, D01
Hóa học 7440112 A00, B00, D07, D90
Sư phạm Hóa học 7140212
Sinh học (Sinh học ứng dụng) 7420101 A14, B00, D08, D90
Sư phạm Sinh học 7140213
Công nghệ sinh học 7420201 A00, B00, D08, D90
Khoa học môi trường 7440301
Công nghệ sau thu hoạch 7540104
Nông học 7620109 B00, D07, D08, D90
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96
Kế toán 7340301
Luật 7380101 A00, C00, C20, D01
Văn hóa học 7229040 C00, C20, D14, D15
Văn học 7229030
Sư phạm Ngữ văn 7140217
Việt Nam học 7310630
Lịch sử 7229010 C00, C19, C20, D14
Sư phạm Lịch sử 7140218
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C20, D01, D78
Công tác xã hội 7760101 C00, C14, C20, D01
Xã hội học 7310301 C00, C14, C20, D78
Đông phương học 7310608 C00, D01, D78, D96
Quốc tế học 7310601 C00, C20, D01, D78
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96
Sư phạm Tiếng Anh 7140231
Giáo dục Tiểu học 7140202  

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống;
- Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên được xét tuyển vào Trường Đại học Đà Lạt với tổng điểm 3 môn của tổ hợp dùng để xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức một học kỳ.
- Xét tổng điểm 3 môn theo các tổ hợp môn thi, không nhân hệ số.
+Toán, Vật lý, Tiếng Anh.
+Toán, Vật lý, Hóa học.
+Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.
+Toán, Hóa học, Sinh học.
+Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
+Toán, Văn, Tiếng Anh.
+Văn, Lịch sử, Địa lý.
+Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.
+Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

Vùng Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước đối với tất cả các thí sinh đăng ký xét tuyển trường đại học đà lạt

Tổ chức tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình thức nhận ĐKXT: đối với đợt tuyển sinh thứ nhất, thí sinh nộp ĐKXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cùng thời điểm với nộp Hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia.

Các đợt tuyển sinh tiếp theo, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến vào Trường Đại học Đà Lạt theo địa chỉ website:https://tuyensinh.dlu.edu.vn và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn; thí sinh cũng có thể nộp ĐKXT trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

- Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lệ phí xét tuyển

- 30.000 (Ba mươi ngàn đồng)

Học phí dự kiến

-  3.700.000 đ/1 học kỳ đối với sinh viên chính quy bậc đại học.

Điểm Chuẩn Đại Học Đà Lạt Mới Nhất, Chính Xác Nhất

Nguyện Vọng 2 Đại Học Đà Lạt Mới Nhất

Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Đà Lạt 

Biên Tập: Trần Lê

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách