Khu Vực TP. HCM

39

Trường

Hai thành phố lớn tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học lớn trên cả nước, đó là Hà Nội và Tp. HCM. Chính vì thế chúng tôi đã tổng hợp danh sách các trường cao đẳng theo khu vực và theo các thành phố lớn như vây. các trường cao đẳng khu vực Tp.HCM cũng được chúng tôi tạo lập cũng nhờ mục đích như trên.