Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên Tuyển Sinh 2019

CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY

Kí hiệu: CDB

Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu xét tuyển, Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Điện Biên thông báo tuyển sinh với nội dung như sau:

I. Các ngành đào tạo 

TT Ngành tuyển Chi tiêu Phương thức tuyển sinh Đối tượng tuyên sinh
I CĐ chínnh quy ISO
1 Tài Chính Ngân Hàng 25 Xct tuyén dựa vảo điém trung
•> Kế toán 25 binh chung cã năm lóp 12. các món: Toán. Vật lv. 1 lóa học
3 Quản lý đất đai 25 Người
4 Khoa hoc cây trồng 25 Xét tuyén dựa vào điểm trung học tốt nghiệp
5 chăn nuôi 25 binh chung cả nam lóp 12. các môn: Toán, Itúa học, Sinh học THPT hoộc tương
6 Lâm nghiệp 25
7 Dịch vụ pháp lý 30 Xét tuyên dựa váo điếm trung binh chung ca năm lóp 12. các môn: Ngù văn, Lịch sư. Địa lý dương
II trung cấp chính quy 255 Xét tuyền dlỉm trung binh ním cuối cip
1 hành chính văn phòng 20
Pháp luật 20 Ngừ van. Lịch su
3 quản lý văn hóa 20
4 Tài Chính Ngân Hàng 25 Toán. Ngừ van Người học
5 Quản lý đất đai 25
6 Trồng trọt 20 tốt nghiệp 1IIPI.
7 lâm nghiệp 25 Toán. Sinh học THCS
8 Chăn nuôi – Thú y 20 hoộc tương
9 K.C loàn doanh nghicp 20 dương
10 Tin học ứng dụng 20 Toán. Ngừ vân
11 Xây dựng dán dụng và công nghiệp 20
12 Hướng dẫn du lịch 20 Ngừ vân. Lịch su
III Trung cấp nghề 100 Xét tuyền đlim trung binh năm cuói cáp
1 Hành chính văn phòng 25 Ngừ van. Lịch sử Người học tỏt nghiộp THPT, THCS hoac tuong duong
•> Phấp luật 25
3 Trồng trọt 25 Toán, sinh
4 Chăn nuôi thú y 25

II. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

III. Vùng tuyển sinh

– Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

IV. Phương thức tuyển sinh

Trường xét tuyển theo 2 hình thức:

 • Dựa vào kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT 
 • Xét học bạ THPT
V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

 •  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
 •  Thí sinh cần tham gia thi kì thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì
 •  Đạt điểm tối thiểu chất lượng do Bộ Giáo dục quy định
 •  Nhà trường sẽ xét điểm theo độ dốc từ cao tới thấp.

Xét tuyển học bạ THPT

 •  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT 
 •  Hạnh kiểm thí sinh năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
 •  Điểm xét tuyển tính theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 và điểm ưu tiên.
 •  Nhà trường sẽ xét tuyển theo độ dốc điểm từ cao tới thấp.
VI. Hồ sơ xét tuyển
 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu có sẵn của nhà trường
 • Học bạ photo có công chứng
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời photo có công chứng
 • 1 phong bì thư có sẵn tem, địa chỉ, số liên lạc của thí sinh
 • Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT có công chứng với hình thức xét tuyển 1
VII. Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh tham gia xét tuyển có thể chọn một trong các hình thức sau đây:

 • Gửi hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện
 • Nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại trường.
 • Xét tuyển qua website: www.dtec.edu.vn .

Thông tin liên hệ tuyển sinh:

Địa chỉ: 34 – Phố 1 – Phường Him Lam – Thành Phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230 3810 193

Website: www.dtec.edu.vn

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo