• Connect with us:

Các Trường Xét Học Bạ 2023 - Danh Sách Cập Nhật Mới Nhất

Các trường xét học bạ 2023 các trường đại học xét tuyển học bạ thành 5 khu vực (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam) là phân loại theo vùng địa lý của các trường để học viên có thể tìm kiếm trường phù hợp một cách nhanh nhất.

Các Trường Xét Học Bạ Ở Hà Nội 2023 

Các trường xét học bạ ở hà nội

1

Đại học Thủy Lợi

Hình thức xét: Xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình 03 năm. các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng

2

Đại học Y tê công cộng

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên dựa trên kết quả học tập THPT

3

Đại học Ngoại thương

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/hi KHET quốc gia,..; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập

Thời gian: Từ 22/05/2023 đến 31/05/2023

4

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ)

5

Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên thằng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điềm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học. Sinh học. Tin học 3 đợt Từ

Thời gian: 13/02/2023 - tháng 07.2023

6

Đại học Công nghệ và quản Hữu Nghị

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển

7

Đại học Thành Đô

Phương thức xét học bạ: Tổng điềm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học | kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên

Thời gian:  Từ ngày 07.01.2023. đền ngày 30.04.2023

8

Đại học Sư phạm Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT.

9

Đại học Phenikaa

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HKI lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12.

Thời gian: Từ 1/02 -10/6/2023

10

Đại học Công nghiệp Việt Hung

Phương thức xét học bạ: Tô hợp môn xét tuyên cả năm lớp 12 THPT hoặc điểm trung bình cộng của. tổ hợp môn xét tuyên cả. năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm.

11

Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển

12

Đại học Dược Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển đôi với học sinh giỏi các lớp chuyên của THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xét tuyên kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT

13

Đại học Lâm nghiệp

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

14

Đại học Tài chính - Marketing

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên Kết quả học bạ

15

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)

16

Đại học Mở Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ

17

Đại học CMC

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển.

18

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên theo kết quả học THPT (học bạ); - Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả học tập THPT

19

Đại học Nguyễn Trãi

Phương thức xét học bạ: Xét Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của tô hợp môn xét hoặc điểm trung. bình 3 HK gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm

20

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên kết quả học bạ THPT

21

Đại học Điện lực

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học tập các môn thuộc các tô hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm

Thời gian: Đợt từ 01/03/2023 đến 20/06/2023

22

Đại học Công nghệ Đông Á

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên dựa trên học bạ THPT

23

Học viện chính sách và phát triển

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ hợp môn.

24

Đại học Giao thông vận tải

Phương thức xét học bạ: Xét Tổng điểm 3 môn học trong tô hợp xét tuyển (Điểm trung bình lớp 10 cộng lớp 11 cộng lớp 12)

25

Đại học Đông Đô

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình cả. năm của 3 môn thuộc tô hợp môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên; ngàn Dược từ 24, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm.

Thời gian:  Từ 20.3 đến 19.6

26

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

27

Đại Học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học bạ THPT

28

Đại học Thương Mại

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên theo kết quả học tập cấp THPT theo từng tổ hợp môn xét tuyên

29

Đại học Luật

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm các môn

30

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ kết hợp Từ tháng 6/2023

Các Trường Xét Học Bạ Ở TPHCM 2023

các trường xét học bạ ở TPHCM

1

Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT

Thời gian: Từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.6

2

Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển học bạ THPT

3

Đại học Hùng Vương TPHCM

Phương thức xét học bạ: Điềm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12

4

Đại học Việt Đức

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển theo 5 môn gồm 3 môn bắt buộc Toán, Anh, Văn và 2 môn tự chọn (Lý, Hói Sinh, Tin Học, Sử. Địa)

5

Đại học Công nghiệp TPHCM

Phương thức xét học bạ: Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiêu bằng. 21 điểm

6

Đại học Bách khoa TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển tổng hợp

7

Đại học Công nghệ TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12

Thời gian: 5 đợt, đợt 1 từ 3.1-31.3

8

Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỷ hoặc kết quả học tập 3 năm THPT

 

9

Đại học Kinh tế tài chính TPHCM

Phương thức xét học bạ: Tổng điềm trung bình năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm

10

Đại học Hoa Sen

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển trên kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn

Thời gian: 5 đợt, đợt 1 từ ngày 27.02.2023 đến ngày 02.07.2023

11

Đại học Quốc tế Hồng Bằng

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12: 18 điểm; học tập của 5 học kỳ: 30 điểm; kết quả học tập 3 năm: 18 điểm

Thời gian: 10 đợt đợt 1 nhận hồ sơ 06/01—31/01

12

Đại học Luật TPHCM

Phương thức xét học bạ: Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tô hợp xét tuyển đạt điểm trở lên.

13

Đại học Tôn Đức Thắng

Phương thức xét học bạ: Xét theo kết quả học tập 5 HK hoặc 6 HK

Thời gian: Từ ngày 14/2023

14

Đại học Quốc tế Sài Gòn

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên học bạ bằng kết quả 5 học kỳ hoặc học bạ lớp 12

Thời gian: Nhiều đợt, đợt 1 từ 12—25.3

15

Đại học Kinh tế TPHCM

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình tô hợp môn đăng ký xét tuyển từ 6.5 trở lên

16

Đại học Văn Hiến

Phương thức xét học bạ: Tổng điềm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 HK hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 HK hoặc tổng điểm trung. bình của 3 môn xét tuyển trong 2 HK từ 18 điểm

17

Đại học Ngân hàng TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT và phỏng vấn; xét kết quả học tập và thành tích bậc THPT.

18

Đại học Nông lâm TPHCM

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình môn của 5 học kì THPT, Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên

19

Đại học Công nghệ thông tin ĐHQGTPHCM

Phương thức xét học bạ: Kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ cấp quốc tế

20

Đại học Tài nguyên và môi TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kì gồm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12)

21

Đại học Nguyễn Tất Thành

Phương thức xét học bạ: Điêm trung bình 3 HK: 1 HK lớp 10+ 1 HK lớp 11+ 1 HK lớp 12 hoặc điềm tổ hợp các môn tuyển lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên

22

Đại học Gia Định

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT (Điểm TB học kỳ 1 + điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + điểm TB học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 16.5 điểm trở lên

23

Học viện Hàng không Việt Nam

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT

24

Đại học Mở TPHCM

Phương thức xét học bạ: Tổng điềm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18

25

Đại học Kiên trúc TPHCM

Phương thức xét học bạ: các thí sinh tốt nghiệp tại các trung học phổ thông chuyên

Thời gian: Từ ngày 1.3 đền 28.4

26

Đại học Văn Lang

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT

27

Đại học Hồng Đức

Phương thức xét học bạ: Sử dụng kết quả học tập ở THPT

28

Đại học Khoa học tự nhiên — Đại học Quốc gia TPHCM

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên kết hợp chứng. chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học bạ (8-15 chỉ tiêu chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiền).

Các Trường Xét Học Bạ Ở Miền Bắc

Các trường xét học bạ ở miền bắc

1

Đại học Hải Dương

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình cả. năm lớp 12 của các môn trong tô hợp xét tuyên đạt 15,5 điểm trở lên.

2

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12

Thời gian:  Từ tháng 2.2023

3

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Phương thức xét học bạ: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT.

4

Đại học Hùng Vương

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

5

Đại học Nông lâm Bắc Giang

Phương thức xét học bạ: Điềm trung bình học tập 5 học kỳ THPT đạt từ 6 điểm hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyên đạt từ 23 điểm (1 môn chính nhân hệ số 2)

6

Đại học công nghiệp - Đại học Thái Nguyễn

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên

7

Đại học Trưng Vương

Phương thức xét học bạ: 3 hình thức - Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp - Tổng điểm của 3 môn trong THXT 5 học kì; - Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển 3 học kì

8

Đại học Kinh Bắc

Phương thức xét học bạ: Xét điểm trung bình cộng của 3 học kỳ (2 học kỷ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; hoặc xét điểm trung bình cộng năm lớp 12

9

Đại học Duy Tân

Phương thức xét học bạ: Dựa vào kết quả học tập năm lớp L1 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa vào kết quả học tập năm

10

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Phương thức xét học bạ: Thí sinh có điểm trung bình học tập cả năm lớp 10,11 và học kiI hoặc học kì II của lớp 12 đạt từ 8.0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ khá trở lên ở học kì I hoặc học kì II của năm lớp 12 và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (1LPT) trình độ N3 trở lên.

Thời gian:  14 đợt, Đợt 1: Từ 01.01 — 12.03.2023

11

Đại học Hoa Lư

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

12

Đại học Công nghiệp đệt may Hà Nội

Phương thức xét học bạ: Điểm học bạ lớp L1 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký

13

Đại học Kỹ thuật Y Tê Hải Dương

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên căn cứ vào điểm học bạ THPT cho 2 ngành: Ngành Điều dưỡng, Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năn;

14

Đại học Chu Văn An

Phương thức xét học bạ: Xét Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp L1, HK1 lớp 12) hoặc của 2 HK lớp 12 của các môn học đó ; hoặc điểm trung bình chung của cả năm lớp 12.

15

Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình cộng học kỳ 1 + điểm trung bình cộng học kỳ 2 (lớp 11) + điểm trung bình cộng học kỳ 1 (lớp 12) hoặc trung bình cộng trước lọc ảo học kỳ 1 + điểm trung kỳ 232 Hoặc điểm trung bình cộng học kỳ 1 (lớp 12) + điểm trung bình cộng học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên.

16

Đại học Hòa Bình

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình cộng 2 HK lớp II và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong tô hợp xét tuyển đạt từ 15,0 điểm; Tổng điểm lớp 12 của 3 môn tô hợp xét tuyển đạt từ 15,0 điểm; Điểm trung bình cộng năm lớp 12 đạt 5.0 điểm 4 đợt, đợt 1 từ 01.3 - 30.6.2023

17

Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên

Phương thức xét học bạ: 5 cách: Tổng điềm trung. bình chung học tập lớp 10+ lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc điểm trung bình học tập của 3 môn xét tuyên lớp 10 + lớp 11 + kỳ Lớp 12 từ 15 điểm: Hoặc tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyên trong 2 học kỷ (lớp 12) từ 15 điểm...

Các Trường Xét Học Bạ Ở Miền Trung 

Các trường xét học bạ ở miền nam

1

Đại học Hà Tĩnh

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT

Thời gian:  Từ ngày 06.02.2023 đến ngày 31.12.2023

2

Đại học Yersin Đà Lạt

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình kết quả học tập HKI, HK2 của năm lớp L1 và HKL của năm lớp 12 để xét tuyên. Tổng điểm trung bình của 3 học kỷ đạt 18 điểm: Hoặc điểm trung bình của năm lớp 12 đạt 6 trở lên: Hoặc điểm trung bình của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên

3

Đại học Nha Trang

Phương thức xét học bạ: Điềm trung bình học bạ 6 học kỳ

4

Đại học Đông Á

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ Lớp 12)

5

Đại học Phan Thiết

Phương thức xét học bạ: Điềm trung bình của cả năm học lớp 12 hoặc học kỳ I lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc 3 môn thuộc khối xét tuyển của. cả năm học lớp 12...

6

Đại học Thái Bình Dương

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình 5 học kỳ hoặc 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc 3 môn của cả năm lớp 1 trung bình cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp L1 và lớp 12)

Thời gian:  Từ ngày 03.1.2023

7

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ hoặc kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu

Thời gian:  Từ 11.1.2023

8

Đại học Đà Nẵng

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ

9

Đại học Đà Lạt

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ I lớp

Thời gian:  Từ 1.6.2023

10

Đại học Huế

Phương thức xét học bạ: trong tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ: Học kỷ I lớp L1, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm

11

Đại học Xây dựng miền Trung

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển kết quả học tập THPT

12

Đại học Quảng Bình

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên dựa vào kết quả học tập bậc THPT

13

Đại học Phan Châu Trinh

Phương thức xét học bạ: Điểm Tổng kết cuỗi năm lớp 12 của 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển.

14

Đại học Kinh tế Nghệ An

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp I1, học kỳ 1 lớp 12)

Thời gian:  Đợt 1 từ 1/5 đến 02.2023

15

Đại học Kinh tế Nghệ An

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp L1, học kỳ 1 lớp 12)

Thời gian:  Đợt 1 từ 15.02.2023

16

Đại học Quy Nhơn

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên theo kết quả học tập THPT (học bạ)

17

Đại học Bình Dương

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 hoặc năm lớp 12 hoặc 5 học kì

18

Đại học Vinh

Phương thức xét học bạ: Điểm xét tuyên là điểm tổng kết lớp 12 với các

19

Đại học Khoa học - Đại học Huế

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm các trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm (Điểm trung bình chung của HK1 lớp 11; HK2 lớp 11 và HKL lớp 12 của mỗi môn)

20

Đại học Thể dục thể thao Đà Năng

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả điểm học tập THPT

Các Trường Xét Học Bạ Ở Miền Nam

Các trường xét học bạ ở miền nam

1

Đại học Công nghệ Miền Đông

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); tổng điểm trung binh cả năm lớp 12

2

Đại học Công nghệ Đông Nai

Phương thức xét học bạ: Xét tuyên theo học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12; xét học bạ lớp 12 (Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm)

Thời gian:  Từ ngày 01.3.2023

3

Đại học Quốc tế miền Đông

Phương thức xét học bạ: Kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

4

Đại học Đông Tháp

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tô hợp xét tuyển; Điểm trung bình cả năm lớp 12

Thời gian:  3 đợt, đợt 1 từ 01.4.2023 đến 25.6.2023

5

Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Phương thức xét học bạ: 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 4 học kỷ lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của. lớp 11 và lớp12

6

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Phương thức xét học bạ: Điềm 3 môn theo tô hợp xét tuyển 5 học kì: 18 điểm trở lên Từ 1.3

7

Đại học Kiên Giang

Phương thức xét học bạ: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ)

8

Đại học Lâm Nghiệp Tại Đồng Nai

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình chung nghiệp tại Đồng Nai của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyên học kỹ 1 năm lớp 12 hoặc tô hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 hoặc trung bình chung của Tổng điểm học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6 điểm

9

Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT

10

Đại học Dầu khí Việt Nam

Phương thức xét học bạ: Điểm trung bình 5 học kỳ của 3 năm học tối thiêu đạt 6,5 và có xem xét kết quả học tập của các môn Toán, Lý, Hóa, Anh và kết quả học tập HE2 năm học lớp 12

11

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ theo 5 phương

Thời gian:  6 đợt, đợt 1 từ đến 12.2023

12

Đại học Bạc Liêu

Phương thức xét học bạ: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 m trở lên (lấy trung bình 03 học kỳ: học Kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc trung bình 02 học kỳ lớp 12)

Thời gian:  Từ 01/5 đến 14/07/2023

13

Đai học Tiền Giang

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học tập 3 Đợt l từ ngày học kỳ THPT (HKI, 03.4.2023 đến HK2 lớp 11 và HK1 ngày 15.7.2023 hoặc HE2 lớp 12)

14

Đại học An Giang

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (có kết hợp với bài luận)

15

Đại học Lạc Hồng

Phương thức xét học bạ: Xét kết quả học bạ THPT

16

Đại học Cửu Long

Phương thức xét học bạ: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 của tô hợp 3 môn xét tuyển hoặc xét điểm trung bình cả năm lớp 12 của tất cả các môn hoặc xét điểm trung bình 2 HK của tổ hợp 3 môn xét tuyển: HK2 của năm lớp L1, HK1 của năm lớp 2:

Thời gian:  Từ 01 2023. đến 30.2023

17

Đại học Nam Cần Thơ

Phương thức xét học bạ: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ THPT)

18

Đại học Đông Nai

Phương thức xét học bạ: Xét học bạ THPT cả năm lớp 12

Giới thiệu về hình thức xét học bạ đại học

Hình thức xét học bạ đại học là một phương thức đánh giá năng lực học tập của thí sinh dựa trên thành tích học tập trong quá trình học trung học phổ thông và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đây là một trong những phương thức tuyển sinh của nhiều trường đại học ở Việt Nam, cùng với kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia và các hình thức khác.

Trong hình thức xét học bạ, các trường đại học sẽ xét tuyển dựa trên điểm trung bình của thí sinh trong các môn học, điểm thi tốt nghiệp THPT và các yêu cầu khác của trường. Điểm trung bình được tính trên cơ sở trọng số các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

các trường xét học bạ đại học

Điểm trung bình của thí sinh càng cao thì khả năng đỗ vào trường đại học mong muốn càng tăng. Tuy nhiên, các trường đại học sẽ có các yêu cầu khác nhau đối với điểm trung bình và các môn học cụ thể, vì vậy các thí sinh nên tham khảo kỹ thông tin từng trường để có chiến lược tuyển sinh phù hợp.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, các trường đại học thường sử dụng phương thức xét học bạ cùng với các biện pháp kiểm tra như phỏng vấn hoặc thi tuyển để đánh giá năng lực và phù hợp với yêu cầu của trường.

Những Học Sinh nào nên lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ

Phương thức xét tuyển học bạ thường được đưa ra như một lựa chọn tuyển sinh phù hợp cho những học sinh có những đặc điểm sau:

Học sinh có thành tích học tập tốt trong suốt quá trình học phổ thông: Điểm trung bình các môn học của học sinh trong suốt quá trình học phổ thông là rất quan trọng trong phương thức xét tuyển học bạ, vì vậy những học sinh có thành tích học tập tốt sẽ có nhiều cơ hội đỗ vào trường đại học mong muốn.

Học sinh có năng khiếu, kỹ năng đặc biệt: Đối với những học sinh có năng khiếu, kỹ năng đặc biệt trong một hoặc nhiều lĩnh vực, phương thức xét tuyển học bạ cũng là một lựa chọn tuyển sinh phù hợp. Các trường đại học sẽ xem xét điểm trung bình của học sinh trong các môn học liên quan đến lĩnh vực này, cùng với các chứng chỉ, giải thưởng và kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa để đánh giá năng lực của học sinh.

Học sinh muốn tăng cơ hội đỗ vào trường đại học mong muốn: Đối với những học sinh không tự tin vào khả năng thi tốt nghiệp THPT hoặc không muốn dành nhiều thời gian ôn thi cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, phương thức xét tuyển học bạ cũng là một lựa chọn hấp dẫn để tăng cơ hội đỗ vào trường đại học mong muốn.

Tuy nhiên, học sinh cần lưu ý rằng phương thức xét tuyển học bạ không phải là một phương thức tuyển sinh dễ dàng. Để được đỗ vào trường đại học mong muốn, học sinh cần phải có thành tích học tập tốt và đáp ứng các yêu cầu khác của trường. Ngoài ra, các trường đại học cũng sẽ sử dụng các biện pháp kiểm tra như phỏng vấn hoặc thi tuyển để đánh giá năng lực và phù hợp với yêu cầu của trường.

Biên tập: Diendantuyensinh24h.com

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.