Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2018

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3896.6780 – 08.3896.3350 – 08. 3897.4716
Website: www.hcmuaf.edu.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TUYẾN SINH 2018

Theo đề án được công bố thì  năm 2018 Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh chỉ tổ chức xét tuyển Đại học theo kết quả học tập 3 năm cấp III, và ngoài những tổ hợp môn của những năm trước thì năm ngay nhà trường tổ chức thi thêm tổ hợp môn A1 (Toán – Lý – Anh) đối với các ngành trong bàng sau:

1. Ngành tuyển sinh

STTTên trường, Ngành họcMã ngànhTổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh)4.225
1Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp7140215Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa50
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
2Ngôn ngữ Anh (*)7220201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh140
Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh
 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)
3Kinh tế7310101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa150
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4Hệ thống thông tin7480104Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa40
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
5Quản trị kinh doanh7340101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa200
 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
6Kế toán7340301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa110
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
7Công nghệ sinh học7420201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa140
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
8Khoa học môi trường7440301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa80
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
9Công nghệ thông tin7480201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa210
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
10Công nghệ kỹ thuật7510201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa110
cơ khíTổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
11Công nghệ kỹ thuật7510203Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
cơ điện tửTổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
12Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa100
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
13Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
14Công nghệ kỹ thuật7510401Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa150
hóa họcTổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
15Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
16Kỹ thuật môi trường7520320Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa80
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
17Công nghệ thực phẩm7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa300
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
18Công nghệ chế biến7540105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa75
thủy sảnTổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
19Công nghệ chế biến7549001Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa150
lâm sảnTổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
20Chăn nuôi7620105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa145
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
21Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa190
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
22Bảo vệ thực vật7620112Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa85
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
23Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan7620113Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa140
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
24Kinh doanh nông nghiệp7620114Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
25Phát triển nông thôn7620116Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
26Lâm học7620201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa100
Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
27Quản lý tài nguyên rừng7620211Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
28Nuôi trồng thủy sản7620301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa170
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
29Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa220
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
30Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa160
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
31Quản lý đất đai7850103Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa300
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý
Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Chương trình tiên tiến
1Công nghệ thực phẩm7540101T (CTTT)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
2Thú y7640101T (CTTT)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa50
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Chương trình đào tạo chất lượng cao
1Quản trị kinh doanh7340101C (CLC)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
2Công nghệ sinh học7420201C (CLC)Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh30
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
3Công nghệ kỹ thuật7510201C (CLC)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
 cơ khíTổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
4Kỹ thuật môi trường7520320C (CLC)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
5Công nghệ thực phẩm7540101C (CLC)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
1Kinh doanh thương mại7340121Q (LKQT)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa10
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
2Kinh doanh quốc tế7340120Q (LKQT)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa10
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
3Công nghệ sinh học7420201Q (LKQT)Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh10
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
4Kinh doanh nông nghiệp7620114Q (LKQT)Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa10
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
 
 
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI NINH THUẬN
Ký hiệu: NLN
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.3500.579
Website: phnt.hcmuaf.edu.vn
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.
TTTên trường, Ngành họcMã ngànhTổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học
1Quản trị kinh doanh7340101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa40
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
2Công nghệ thực phẩm7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
3Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa40
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
4Nuôi trồng thủy sản7620301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
5Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa50
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
6Chăn nuôi7620105Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa40
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
7Ngôn ngữ Anh (*)7220201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh35
Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh
 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)
 
 
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI GIA LAI
Ký hiệu: NLG
Địa chỉ: 126 Đường Lê Thánh Tôn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593877665
Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn
Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên
TTTên trường, Ngành họcMã ngànhTổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học
1Kế toán7340301Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
2Công nghệ thực phẩm7540101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
3Nông học7620109Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa50
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
4Lâm học7620201Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
5Thú y7640101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa60
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh
6Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
7Quản lý đất đai7850103Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa30
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý
Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
 


 

2.Đối tượng tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm:

Tất cả các Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học chính quy theo quy định của Bộ GD&ĐT

3. Phạm vi tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm:         

+ Cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh: nhà trường Tuyển sinh trong cả nước
+ Phân hiệu Gia Lai: Nhà tường Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.
+ Phân hiệu Ninh Thuận: nhà trường Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

4.Phương thức tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm:

Nhà trường tuyển sinh theo phương thức  Xét tuyển;
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (riêng  thí sinh dự thi liên thông từ Cao đẳng chính quy lên Đại học chính quy sẽ tham dự kỳ thi do Trường tổ chức vào tháng 11 hàng năm – chi tiết tại www.ts.hcmuaf.edu.vn)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT:           

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT: Sẽ được công bố sau khi Bộ GD&ĐT ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018.  
       

6. Tổ chức tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm:      

+ Nhà trường Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT QG Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Đối với thí sinh dự thi đại học chính quy liên thông từ cao đẳng chính quy sẽ thi tuyến do nhà trường  tổ chức thi vào thời gian:Tháng 11 năm 2018
– Địa điểm: Tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Hình thức đối với thí sinh dự thi liên thông lên ĐH hệ chính quy:
 Sẽ Thi tuyển các môn cơ sở ngành và chuyên ngành theo quy định của trường (được công bố cụ thể trên trang web của trường).           

7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển trường ĐH Nông Lâm:

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh
– Lệ phí thi tuyển: 60.000đ/môn

8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy trường ĐH Nông Lâm:

Nội dung
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Đại học Nhóm ngành 1
219.000 đ/TC
240.000 đ/TC
264.000 đ/TC
Đại học Nhóm ngành 2
258.000 đ/TC
284.000 đ/TC
284.000 đ/TC
Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

DMCA.com Protection Status