Đại Học Nông Lâm Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

Để đáp ứng nhu cầu học tập cũng như nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ hội nhập phát triển trường Đại Học Nông Lâm – ĐH Huế thông Báo tuyển sinh trên cả nước hệ đại học chính quy năm 2018.

1.Các ngành đào tạo:

 Các môn thi xét tuyểnChỉ tiêu
I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng250
Lâm học76202011. Toán, Sinh học, Hóa học100
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
Lâm nghiệp đô thị76202021. Toán, Sinh học, Hóa học50
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
Quản lý tài nguyên rừng76202111. Toán, Sinh học, Hóa học100
2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
II. Nhóm ngành Thủy sản350
Nuôi trồng thủy sản76203011. Toán, Sinh học, Hóa học250
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Vật lí, Hóa học
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
Quản lý thủy sản76203051. Toán, Sinh học, Hóa học50
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Vật lí, Hóa học
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
Bệnh học thủy sản76203021. Toán, Sinh học, Hóa học50
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Vật lí, Hóa học
4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí (*)
III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao380
Khoa học cây trồng76201101. Toán, Sinh học, Hóa học140
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Bảo vệ thực vật76201121. Toán, Sinh học, Hóa học100
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Nông học76201091. Toán, Sinh học, Hóa học60
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan76201131. Toán, Sinh học, Hóa học50
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Khoa học đất76201031. Toán, Sinh học, Hóa học30
2. Toán, Sinh học, GDCD (*)
3. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
IV. Các ngành khác
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)76201051. Toán, Sinh học, Hóa học200
2. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Thú y76401011. Toán, Sinh học, Hóa học200
2. Toán, Sinh học, Địa lí (*)
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Vật lí, Hóa học
Công nghệ thực phẩm75401011. Toán, Sinh học, Hóa học150
2. Toán, Vật lí, Hóa học
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)
4. Ngữ văn, Toán, Hóa học (*)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng75802101. Toán, Vật lí, Hóa học80
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*)
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
Công nghệ sau thu hoạch75401041. Toán, Sinh học, Hóa học70
2. Toán, Vật lí, Hóa học
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*)
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)
Kỹ thuật cơ – điện tử75201141. Toán, Vật lí, Hóa học60
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn (*)
Công nghệ kỹ thuật cơ khí75102011. Toán, Vật lí, Hóa học80
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*)
Công nghệ chế biến lâm sản75490011. Toán, Vật lí, Hóa học50
2. Toán, Vật lí, Sinh học (*)
3. Toán, Sinh học, Hóa học
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)
Quản lý đất đai78501031. Toán, Vật lí, Hóa học150
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán (*)
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)76201021. Toán, Sinh học, Hóa học50
2. Ngữ văn, Địa lí, Toán
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Phát triển nông thôn76201161. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí150
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán (*)
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (*)

 Tổng chỉ tiêu: 2200

 

Thông tin > điểm chuẩn < các trường đại học trên cả nước.

2.Vùng tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm 

Trương xét tuyển đại học với tất cả các đối tượng đã tốt nghiệp THPT trên địa bàn cả nước.

3.Phương thức tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm 

+ Hệ đại học: Nhà Trường tuyển sinh dựa vào  kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Hệ cao đẳng: Nhà Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Liên thông chính quy: Tuyển Theo quy chế tuyển sinh quy định tại thông tư 08/2015/BGD&ĐT.
+ Văn bằng 2 chính quy: Thực hiện Theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT.

4.Học phí trường ĐH Nông Lâm 

+ Học phí thu theo tín chỉ. Đối với đào tạo Liên thông, văn bằng 2 mức học phí theo tháng (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP)

Thông tin chi tiết về thông tin tuyển sinh liên hệ: 

*Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐH HUẾ

* Mã trường: DHL

* Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
* Điện thoại: (0234) 3529138
* Website: huaf.edu.vn; tuyensinh.huaf.edu.vn

Bạn thích bài viết này ?

Speak Your Mind

*

DMCA.com Protection Status