Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng Tuyến Sinh 2018

dai hoc ngoai ngu dai hoc da nang  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐH ĐÀ NẴNG

TUYỂN SINH 2018

Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu đào tạo đặt ra trong năm 2018, trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng thông Báo tuyển sinh hệ đại học chính quy như sau: 

1.Ngành Đào Tạo 

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
1 Sư phạm tiếng Anh 7140231 84 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2
 

 

2

 

 

Sư phạm tiếng Pháp

 

 

7140233

 

 

28

1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2

3.  Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4.  Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

3

 

 

Sư phạm tiếng Trung

 

 

7140234

 

 

28

1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2

3.  Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4.  Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

4 Ngôn ngữ Anh 7220201 410 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2
 

 

5

 

 

Ngôn ngữ Nga

 

 

7220202

 

 

56

1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Nga*2

3.  Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4.  Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

6

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

7220203

 

 

60

 

1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2

3.  Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4.  Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

 

 

 

7

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

7220204

 

105

1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anhh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2

3.  Văn + KHXH + Tiếng Trung*2

4.  Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

8

 

 

Ngôn ngữ Nhật

 

 

7220209

 

 

70

 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

 

9

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

7220210

 

70

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

3. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

10

 

Ngôn ngữ Thái Lan

 

7220214

 

25

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

11

 

Quốc tế học

 

7310601

 

80

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

12

 

Đông phương học

 

7310608

 

64

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

13 Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 300 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2
 

14

 

Quốc tế học (Chất lượng cao)

 

7310601CLC

 

30

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

15

 

 

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

 

 

7220209CLC

 

 

30

 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

 

16

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao)

 

7220210CLC

 

30

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

 

 

 

 

17

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 30 1.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2.  Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2

3.  Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2

4.  Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 

2.Tổ chức tuyển sinh:  

1) Thời gian tuyển sinh

– đợt 1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-đợt 2: tháng 11, 12 năm 2018 đối với các ngành đăng ký tuyển kỳ 2 và còn chỉ tiêu. 

2) Hình thức đăng ký xét tuyển

Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Thí sinh đăng ký cùng lúc đăng ký dự thi THPT quốc gia. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.     

3.Chính sách ưu tiên: 

a) Các quy định chung

tổ chức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thực hiện các chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy định chung của ĐHĐN.

– Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế sẽ được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Trường không hạn chế chỉ tiêu nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của ngành.

– Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học nằm trong chỉ tiêu chung của Đề án tuyển sinh của Trường trong năm 2018.

b) Danh mục các ngành tuyển thẳng theo môn đối với học sinh đoạt giải HSG cấp quốc gia

TT Môn thi học sinh giỏi Ngành tuyển thẳng Mã ngành Chỉ tiêu
1 Tiếng Anh Ngành Sư phạm Tiếng Anh(*) 52140231 05
Ngành Ngôn ngữ Anh(*) 52220201 70
Ngành Quốc tế học 52220212 10
Ngành Đông phương học 52220213 8
2 Tiếng Nga Ngành Ngôn ngữ Nga (*) 52220202 7
Ngành Quốc tế học 52220212 5
Ngành Đông phương học 52220213 5
3 Tiếng Trung Ngành Sư phạm tiếng Trung (*) 52140234 1
Ngành Quốc tế học 52220212 5
Ngành Đông phương học 52220213 5
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 52220204 14
4 Tiếng Pháp Ngành Ngôn ngữ Pháp (*) 52220203 7
Ngành Quốc tế học 52220212 5
Ngành Đông phương học 52220213 5
Ngành Sư phạm tiếng Pháp (*) 52140233 1

 

c) Tuyển thẳng vào các ngành sư phạm đối với các học sinh trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố đạt một trong hai tiêu chí theo khoản 2, điều 3 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

– Có kết quả học lực loại Giỏi liên tục trong 3 năm học

– Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG các môn văn hóa do cấp tỉnh trở lên tổ chức dành cho học sinh lớp 12.

Cụ thể các ngành như sau:

TT Các Môn chuyên/môn đoạt giải Các Ngành tuyển thẳng Mã ngành Chỉ tiêu
1 MônTiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 52140231 05
2 MônTiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung 52140234 2
3 MônTiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp 52140233 2

 

4.Quy trình xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

Quy  tắc chung:

– Tốt nghiệp THPT, đảm bảo ngưỡng chất lượng của Bộ, không có môn thi THPT nào từ 1 điểm trở xuống. Xét theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

– Xét giải HSG các năm, 2016, 2017.2018

Quy trình xét tuyển

– Xét tuyển thẳng (cho các thí sinh đạt giải HSG QG):Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

– Ưu tiên xét tuyển (dành cho các thí sinh đạt giải HSG QG nhưng không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào ngành khác): Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được cộng thêm 1 điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT (thang điểm 30). Trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi cho phù hợp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm thi trung bình của kỳ thi THPT.

– Đối với học sinh trường THPT chuyên đạt giải kỳ thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa dành cho lớp 12 được xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm: các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi HSG cấp tỉnh.

– Đối với học sinh trường THPT chuyên 3 năm học sinh giỏi cấp 3 xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm phù hợp với môn chuyên học trong chương trình THPT: Xét theo điểm trung bình của 3 năm học THPT từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm trung bình của kỳ thi THPT.

5.Học phí :

Chương trình đào tạo đại trà

Theo Quy định tại nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.    

Chương trình chất lượng cao

Học phí năm học 2018-2019: 18.500.000 đồng.

 

 -Tên trường:TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ  NẴNG

– Ký hiệu trường: DDF

– Cơ sở chính: 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ,  Đà Nẵng

– Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236.3699324/0236.3699335

 – Website: http://ufl.udn.vn

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo