Trường Đại Học Hạ Long Tuyển Sinh Năm 2018

dai hoc ha long

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
Ký hiệu: HLU
 Địa chỉ:
Cơ sở 1: 258, Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3850304
Cơ sở 2: 58, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3825301
Website: daihochalong.edu.vn
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018 trường đại học Hạ Long tuyển sinh đại học năm 2018

I.         Các ngành đào tạo

Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Mã ngành
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm) 800    
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 A00, A01, D01, D90 7810103
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01, D90 7810201
– Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) 50 A00, A01, D01, D90 7480101
– Quản lý văn hóa 50 C00, D01, D15, D78 7229042
– Ngôn ngữ Anh 90 A01, D01, D10, D78 7220201
– Ngôn ngữ Trung Quốc 50 D01, D04, D10, D78 7220204
– Ngôn ngữ Nhật 50 D01, D06, D10, D78 7220209
– Nuôi trồng thủy sản 30 A00, A01, B00, D10 7620301
– Quản lý tài nguyên và môi trường 70 A00, A01, B00, D10 7850101
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 80 A00, A01, D01, D90 7810202
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 830
1. Hệ sư phạm (3 năm): 180
– Giáo dục Mầm non 100 M00 51140201
– Giáo dục Tiểu học 80  C00, D01, D10 51140202
2. Hệ ngoài sư phạm (2 năm): 650
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 A00, A01, D01 6810101
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01 6810201
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 120 A00, A01, D01 6810205
– Tin học ứng dụng 30 A00, A01, D01 6480206
– Hướng dẫn du lịch 100 C00, D01, D15 6220103
– Công tác xã hội 30 C00, D01, D15 6760101
– Tiếng Anh 50 A01, D01, D10 6220206
– Hội họa 20 H00 6210103
– Thanh nhạc 20 N00 6210225
III. HỆ TRUNG CẤP 200
– Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm) 20 Múa; Thẩm âm – Tiết tấu 42210224
– Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210205
– Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210210
– Thanh nhạc (4 năm) 20 Hát; Thẩm âm – Tiết tấu 42210203
– Hội họa (4 năm) 20 Hình họa 42210101
– Sư phạm Mầm non (2 năm) 100 Xét tuyển  môn Văn, Sử lớp 12 42140201

II.    Đối tượng tuyển sinh

 

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên. Có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

III. Vùng tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước).

IV. Phương thức tuyển sinh (Xét tuyển)

Trường đại học Hạ Long xét tuyển theo kết quả trung học phổ thông quốc gia
Tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng
A00
Toán-Lý-Hóa
D04
Văn-Toán–Trung
D78
Văn-Anh-KHXH
A01
Toán-Lý-Anh
D06
Văn-Toán–Nhật
D90
Toán–Anh- KHTN
A02
Toán–Lý–Sinh
D07
Toán–Hóa–Anh
M00
Toán-Văn–Hát, kể chuyện
B00
Toán–Hóa–Sinh
D10
Toán–Địa-Anh
N00
Văn–Hát–Thẩm âm, tiết tấu
C00
Văn–Sử-Địa
D14
Văn–Sử-Anh
H00
Văn–Hình họa–Trang trí
D01
Văn-Toán–Anh
D15
Văn–Địa-Anh

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

VI. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo