Học Viện Chính Sách Và Phát Triển Tuyển Sinh 2018

Mã trường: HCP
Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37957368. Fax: (024) 35562392.
Website: www.apd.edu.vn
Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn
Fanpage: https://facebook.com/tvtsapd.

 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TUYỂN SINH NĂM 2018

Năm 2018, trường Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 650 trong 5 ngành học chính. Các ngành học, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể của trường được tổng hợp trong bảng sau:
TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
1   Kinh tế gồm 3 chuyên ngành: Đầu tư, Kế hoạch phát triển và Đấu thầu 7310101 A00:Toán, Vật Lý, Hóa học 240
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn
2   Kinh tế quốc tế gồm chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại 7310106 A00:Toán, Vật Lý, Hóa học 140
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
3   Quản trị kinh doanh gồm chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp 7340101 A00:Toán, Vật Lý, Hóa học 100
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn
4   Quản lý nhà nước gồm chuyên ngành: Quản lý công 7310205 A00:Toán, Vật Lý, Hóa học 50
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C02:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Hóa học, Ngữ Văn
5   Tài chính – Ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng 7340201 A00:Toán, Vật Lý, Hóa học 120
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Đối tượng tuyển sinh:

+ Tất cả những thí sinh đều đủ điều kiện trong quy định tuyển sinh của nhà nước (Điều 6 trong Quy chế tuyển sinh năm 2018).

+ Đáp ứng tốt các yêu cầu của Học viện Chính sách và Phát triển.

Phạm vi tuyển sinh:

+ Học viện tuyển các thí sinh trên cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Phương thức tuyển sinh của trường gồm 2 loại là xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 hoặc xét tuyển kết hợp.

+ Xét tuyển theo thi THPT Quốc Gia:

  • Xét tuyển theo từng ngành, từ cao xuống thấp, theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Nếu có nhiều thí sinh có cùng mức điểm, sẽ dùng điểm thi môn Toán để làm tiêu chí phụ.
  • Xét tuyển bổ sung theo Quy định nếu Học viện còn chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

+ Xét tuyển kết hợp: Xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển (chiếm dưới 20% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành và toàn Học viện). Các thí sinh được xét tuyển nằm trong:

  • Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018, thí sinh có 3 môn/bài thi, trong đó có môn Toán và 2 môn trong Tổ hợp xét tuyển. Ngoài ra, đối với ngành Quản lý nhà nước, thí sinh có 3 môn/bài thi, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ. Tổng điểm xét duyệt 3 môn đạt 22 điểm trở lên.
  • Đến trước ngày xét tuyển, thí sinh còn hiệu lực một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sau: IELTS (5.5 trở lên), TOETF iBT (61 trở lên), TOEFL ITP (500 trở lên). Ngoài ra cần phải có tổng điểm 2 môn thi đạt 14 điểm trở lên (trừ môn tiếng Anh).

Học phí:

+ Theo Quy định của nhà nước đối với trường công lập.

Những thông tin khác:

+ Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Điện thoại: (024) 37957368. Fax: (024) 35562392.

+ Website: www.apd.edu.vn.

+ Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn

+ Fanpage: https://facebook.com/tvtsapd.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo