Danh Sách Các Trường Trung Cấp Khu Vực Miền Bắc

Danh sách toàn bộ các trường Trung cấp ở khu vực miền Bắc, chi tiết thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.
Danh sách toàn bộ các trường Trung cấp ở khu vực miền Bắc


Để giúp mọi người và các sĩ tử thuận lợi hơn trong việc tra cứu các trường Trung cấp ở miền Bắc, kênh tuyển sinh đã lập ra danh sách tổng hợp các trường Trung cấp ở cùng khu vực. Mọi người chỉ cần tìm kiếm và click vào tên trường là có thể xem thông tin về trường đó.

Danh sách toàn bộ các trường Trung cấp ở khu vực miền Bắc: các bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng trường về thông báo tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các nguyện vọng xét tuyển bổ sung (nếu có).

Một trường trung cấp nghề tại Vĩnh Phúc.

Các trường Trung cấp chuyên nghiệp

Tên trường
Mã trường
Trung cấp Âu Lạc – Huế
3301
Trung cấp Bách khoa Hải Phòng
310
Trung cấp Công nghệ Hải Phòng
304
Trung cấp Đa ngành Ninh Bình
2701
Trung cấp Đức Thiện
2813
Trung cấp Giao thông Vận tải Huế
3302
Trung cấp Kinh tế – Du lịch Duy Tân
3306
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Giang
1801
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật CN Việt – Anh
Trung cấp Kinh tế KT Công thương – CCI
1903
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang
501
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hoà Bình
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam
2903
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Lào Cai
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sơn La
1401
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO
2802
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái
1301
Trung cấp Kinh tế Quảng Bình
3101
Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ
Trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình
3102
Trung cấp Kỹ thuật NN và PTNT Hà Tĩnh
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng
XD01
Trung cấp Thuỷ sản Thanh Hoá
2804
Trung cấp Thương mại Trung ương 5
Trung cấp VHNT và Du lịch Lào Cai
804
Trung cấp Văn Hiến
2806
Trung cấp Xây dựng số 4
XD07
Trung cấp Y Dược Bắc Ninh
1908
Trung cấp Y Dược Thăng Long
1901
Trung cấp Y tế Bắc Giang
1804
Trung cấp Y tế Cao Bằng
602
Trung cấp Y tế Lào Cai
802
Trung cấp Y tế Quảng Bình
3103
Trung cấp Y tế Quảng Trị
3203
Trung cấp Y tế Yên Bái
1303

 

Các trường Trung cấp nghề
 
Tên trường
Mã trường
Trường Trung cấp nghề Số 11 – Bộ Quốc phòng
TCT1601
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ
TCT1603
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Ninh
TCT1903
Trường Trung cấp nghề Âu Lạc
TCD1906
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao Bắc Ninh
TCT1907
Trường Trung cấp nghề Đông Đô
TCD1908
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
TCD1909
Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương
TCD1910
Trường Trung cấp nghề Thuận Thành
TCD1911
Trường TC nghề KT-KT và TC mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành
TCD1915
Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ
TCT2101
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – CanaĐa
TCD2102
Trường Trung cấp nghề CNT Hải Dương
TCD2103
Trường Trung cấp nghề 8/3 Hải Dương
TCT2104
Trường Trung cấp nghề Thủy sản
TCD0301
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải
TCD0302
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng
TCT0304
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng
TCT0305
Trường Trung cấp nghề Xây dựng
TCD0306
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng
TCT0307
Trường Trung cấp nghề An Dương
TCD0308
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp – Du lịch Thăng Long
TCD0311
Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên
TCD0312
Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ cảng
TCD0313
Trường Trung cấp nghề Phát triển nông thôn Thành Phát
TCD0314
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên
TCD2201
Trường Trung cấp nghề Hưng Yên
TCD2202
Trường Trung cấp nghề Việt Thanh
TCD2203
Trường Trung cấp nghề Châu Hưng
TCD2204
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8
TCD2205
Trường Trung cấp nghề Á Châu
TCD2206
Trường Trung cấp nghề Thái Bình
TCD2601
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật
TCD2603
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức
TCD2604
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình
TCD2605
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
TCD2606
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Thái Bình
TCT2607
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương
TCD2608
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nam
TCT2401
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế
TCD2402
Trường Trung cấp nghề Giao thông – Xây dựng Việt Úc
TCD2403
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Hà Nam
TCD2404
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy IV
TCT2501
Trường Trung cấp nghề Số 8
TCT2503
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định
TCD2504
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định
TCD2505
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định
TCD2506
Trường Trung cấp nghề Đại Lâm
TCD2507
Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định
TCD2508
Trường Trung cấp nghề số 14 – Bộ Quốc phòng
TCT2701
Trường Trung cấp nghề Thành Nam
TCD2704
Trường Trung cấp nghề Nho Quan
TCD2705
Trường TC nghề Tư thục Mỹ thuật xây dựng cơ khí Thanh Bình
TCD2706
Trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada
TCD2707
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình
TCD0501
Trường Trung cấp nghề Bắc Quang
TCD0601
Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
TCD1101
Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
TCD0901
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế
TCD0902
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang
TCT0801
Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai
TCD1301
Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ
TCD1302
Trường Trung cấp nghề Lục Yên
TCT1303
Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc
TCT1201
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên
TCD1203
Trường Trung cấp nghề Tiến bộ
TCD1204
Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên
TCD1205
Trường Trung cấp nghề CIENCO 8
TCD1206
Trường Trung cấp nghề Thái Hà
TCD1207
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên
TCD1208
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên
TCD1209
Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ
TCD1210
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 3D
Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh
TCD1701
Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh
TCD1702
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long
TCD1703
Trường Trung cấp nghề Số 12
TCT1801
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang
TCD1802
Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VII
TCT1803
Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế
TCD1804
Trường Trung cấp nghề Số 1 Bắc Giang
TCD1805
Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19/5 Bắc Giang
TCD1806
Trường Trung cấp nghề Xương Giang
TCD1807
Trường Trung cấp nghề Herman Gmerner Việt Trì
TCD1501
Trường Trung cấp nghề Công nghệ và vận tải Phú Thọ
TCD1502
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
TCD1503
Trường Trung cấp nghề Bách khoa – Phú Thọ
TCD1504
Trường Trung cấp nghề Công nghệ – Dịch vụ và Du lịch Phú Nam
TCD1505
Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu
TCD0701
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình
TCD2301
Trường Trung cấp nghề Tất Thành
TCD2302
Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
TCD2801
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa
TCD2802
Trường Trung cấp nghề Thương Mại – Du lịch Thanh Hoá
TCD2803
Trường Trung cấp nghề Phát thanh – Truyền hình Thanh Hoá
TCD2804
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá
TCD2805
Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá
TCD2806
Trường Trung cấp nghề Nông nghiệp và PT nông thôn Thanh Hoá
TCD2807
Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
TCD2808
Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn
TCD2809
Trường Trung cấp nghề Vinashin 9
TCD2811
Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Trung
TCD2812
Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn
TCD2813
Trường Trung cấp nghề Hưng Đô
TCD2814
Trường Trung cấp nghề Nga Sơn
TCD2815
Trường Trung cấp nghề Quảng Xương
TCD2816
Trường Trung cấp nghề Số 1 thành phố Thanh Hóa
Trường Trung cấp nghề Thạch Thành
Trên đây là danh sách các trường Trung cấp ở khu vực miền Bắc. Có thể nói hệ thống các trường Trung cấp ở khu vực miền Bắc rất nhiều thế nên xu hướng chọn nghề của các bạn sẽ cũng rất đa dạng. Một số nghề hot hiện nay là Kinh tế, thương mại, và các nghề công nghệ, có thể nói các nghề này lượt đăng ký học của các bạn rất là cao. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm thông tin của các trường khác trong cùng khu vực về chỉ tiêu hay thông tin chi tiết các ngành của các trường.

Để lại Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo